דוכנים ליום ירושלים

יש להגיש בקשה עד תאריך: 06.05.18  יום ראשון עבור דוכנים ליום ירושלים.
לא יתקבלו בקשות לאחר תארך זה.
עלות דוכן 300 ש"ח..
בעל הדוכן חייב לצרף רישיונות יצרן והובלה בקירור.
על בעל הדוכן לגשת לבתיה אלמוזלינו ממחלקת רישוי עסקים במועצה הישנה
ולצרף קבלה ממחלקת הגבייה עבור הדוכן.
הפעילות תתקיים בפארק יום שני בתאריך: 21.05.18 בין השעות: 17:00-19:00.

קבלת קהל:

ימים א'-ה' משעה 08:30-12:00

בברכה
בתיה אלמוזלינו
מחלקת רישוי.