שלום רב,

לאור בקשות תושבים ולאור הצורך הקיים:

 • שעות הפעילות של השירות הווטרינרי של מועצת בני עי"ש: ימי ראשון 10:00-17:00.
 • יש לתאם הגעה -  טלפונית 08-8595119 או דרך דוא"ל veterinar@bney-ayish.muni.il.
 • יש להציג אישור תשלום אגרות ממחלקת הגבייה  לפני ביצוע החיסון.

המלחמה במגפת הכלבת

מדינת ישראל מצויה בימינו במאבק אקטיבי בבלימת התפרצות מחלת הכלבת. נכון ל-05.07.2018 אושרו 53 מקרי כלבת בצפון הארץ (גולן, גליל (עליון/תחתון/מערבי, מחוז העמקים, השרון).  וירוס הכלבת הינו קטלני – כל בעלי החיים המוגדרים כיונקים (לרבות כלב,חתול,סוס,עגל,עטלף,..) יכולים להידבק ולמות- אין כיום טיפול יעיל כנגד כלבת. מתן חיסון הכלבת לכלבים הינו הדרך הבטוחה ביותר לשמור על בריאות בעלי החיים ומניעת הפצת מחלות אשר עלולות לפגוע בבני אדם.

בחודש אוגוסט יחל מבצע אכיפה בנושא החזקת כלבים. להזכירכם, על כל בעלי הכלבים לוודא כי ברשותם רישיון להחזקת הכלב בתוקף. בעלי כלבים אשר לא יהיה ברשותם רישיון בתוקף יקנסו בקנסות מנהליים המעוגנים בתקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי – כלבת ופיקוח על כלבים) התשס"ז -2007. יש לציין כי קנסות מנהליים פועלים לטובת האזרח בכך שהם מונעים הגשת כתב אישום ופתיחת הליך פלילי העלול להכתים את האזרח וניתנת האפשרות לשם בקנס המכפר על העבירה.  

להלן פירוט העבירות והקנסות:

 

עבירה

קנס

1

החזקת כלב ללא חיסון כלבת בתוקף

1500 ₪

2

החזקת כלב ללא רישיון בתוקף

500 ₪

3

אי דיווח על שינוי בפרטים תוך 7 ימים

250 ₪

4

מסירת מידע כוזב בפרט מהותי

1500 ₪

5

אי הצבת שלט "זהירות כלב בחצר"

250 ₪

6

ייבוא כלב מסוכן

10000 ₪

7

החזקת כלב מסוכן ללא רישיון

5000 ₪

8

החזקת כלב מסוכן בחצר לא מגודרת

1500 ₪

9

אי חסימת פיו של כלב מסוכן  בסמיכות לאדם מתחת לגיל  16 

1000 ₪

10

אי הצבת שלט "זהירות כלב מסוכן"

500 ₪

11

​כלב מסוכן משוטט או ללא מחסום

1500 ₪

12

​בעליו של כלב שנשך ולא הסגירו תוך 24 שעות 

2000 ₪

 

באחריות כל בעל כלב לפי כל דין להחזיק ברישיון בתוקף  הזמין להצגה בכל עת.

אישור חיסון אינו מהווה רישיון החזקה מטעם הרשות המקומית.

רישיון החזקה של כלב הרשום בבני עי"ש נראה כך:

 • אין פטור מרישיון החזקה או מתשלום אגרה על הרישיון– הפטור היחיד הוא מתשלום אגרה מלא לתשלום מופחת למי שעונה על הקריטריונים שקבע משרד החקלאות ואושרו ע"י הרופא-הווטרינר הרשותי.. החזקת כלב ללא רישיון בתוקף מהווה עבירה בגינה יינתנו קנסות כספיים.
 • לפי החוק להסדרת הפיקוח על הכלבים על בעלי כלב חלה החובה לדווח לשירות הווטרינרי על: מוות/ אובדן/ שינוי כתובת או כל שינוי מהותי אחר בפרק זמן של עד 7 ימים.   
 • העברת בעלות על כלב: ניתן לבצע העברת בעלות – בהתאם לדרישות של משרד החקלאות. יש להביא אל השירות הווטרינרי את טופס העברת הבעלות חתום ומלא כנדרש הן על ידי המוסר והן על ידי המקבל.  באחריות הבעלים לעדכן את הרופא-הווטרינר הרשותי על כל שינוי בפרטי הכלב או הבעלים ולקבל לידיהם רישיון מעודכן. עדכון פרטי רישיון והנפקת רישיון חדש מחייבים תשלום אגרה על הנפקת רישיון.
 • באם ננשכתם – יש להגיע בהקדם אל לשכת הבריאות המחוזית הקרובה לשם קבלת טיפול ולעדכן את השירות הווטרינרי העירוני מייד.  מומלץ שיהיה בידיכם את ההיסטוריה החיסונית של בעל החיים הנושך באם קיימת בעת הפניה ללשכת הבריאות.

להלן גובה האגרות ( בהתאמה לעדכון 28.5.2018 משרד החקלאות):

 

אגרת חיסון כלבת

אגרת רישיון

סימון - שבב

סה"כ תשלום

כלב/ ה

מסורס/ מעוקרת :  הוצג אישור כדין חתום ע"י רופא וטרינר + ציון תאריך הניתוח

 

 

 

39 ₪

 

73 ₪

 

 1. - ללא שבב
 2.  

 

כלב/ה

שלא סורס או שלא עוקרה

 

 

29 ₪

 

 341 ₪

 

 73 ₪

 

370 ₪

443 ₪ עם שבב

בעל פטור

לאחר

הצגת אישור חתום ע"י הרופאה-הווטרינרית הרשותית

29 ₪

39 ₪

 

68 ₪

141 ₪ עם שבב

בקשה לפטור תוגש 30 יום מראש – לפני מועד חידוש/ מתן רישיון

התוויות:

 1. גיל  (מתחת ל-6 חודשים או  הצגת אישורי חיסון או רישיונות קודמים של 8 שנים);
 2. מצב בריאותי שאינו מאפשר ביצוע ניתוח (יש להגיש עם הבקשה הצהרת רופא-וטרינר מטפל);
 3. טהור-גזע (יש לצרף אישור רישום בהתאחדות הישראלית לכלבנות);

חתול/ה מסורס/מעוקרת

 

 14.5 ₪

---

 

 

חתול/ה

לא מסורס/ לא מעוקרת

 

29 ₪

---

 

 

 

חתולי רחוב

השירות הווטרינרי בבני עי"ש עמל בימים אלו על הכנת תכנית שמטרתה התמודדות עם התרבות חתולי הרחוב. התכנית תכלול הסדרת פינות האכלה מוגדרות, ביצוע עיקורים/סירוסים לצמצום ההתרבות הטבעית ולשמירה על רווחת החתולים, וכן מתן חיסונים נגד כלבת.

חשוב לזכור כי פיזור מזון במקומות שאינם מוסדרים מהווה מפגע תברואי וכר להתרבות מחוללי מחלות. השארת פחים פתוחים וזמינות מקורות מזון רבים מהווה מוקד למשיכה של בעלי חיים נוספים לרבות חולדות ושאר מכרסמים, אשר הם בתורם מהווים מוקד למשיכת נחשים.

אנו מבקשים כי תושבים המאכילים בקביעות חתולי רחוב יסייעו במיפוי החתולים ויצרו עם מחלקת התברואה/ השירות הווטרינרי במועצה. חשוב לנו לדעת כמה חתולים אתם מאכילים בקביעות, ואת מיקומי פינות ההאכלה הנוכחיות.

מטרדי רעש

החקיקה במדינת ישראל הגדירה את החוקים לפיהם מוסמך הרופא הווטרינר הרשותי – חקיקה מאת משרד הבריאות ומשרד החקלאות. הרופא הווטרינר הרשותי אינו בעל סמכות חוקית באשר למטרדי רעש מטעם האגף למניעת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה. בהתקבל פניית תושבים בנוגע לרעש שמקורו מבעלי חיים, השירות הווטרינרי הרשותי מבצע בדיקה בהתאם לסמכויותיו- האם נעברו עבירות על חוק צער בעלי חיים, על פקודת הכלבת ועל החוק להסדרת הפיקוח על הכלבים ומטפל במקרים בהן נעברו עבירות על חוקים אלו.

בברכה,

ד"ר סיון ריטר

רופאה-וטרינרית רשותית

המועצה המקומית בני עי"ש

veterinar@bney-ayish.muni.il