אריה גארלה – ראש המועצה

 • סיעה: הליכוד
 • יו"ר ועדת הנהלה
 • יו"ר ועדת מל"ח
 • נציג המועצה בוועדת לתכנון ובניה – זמורה

אסיה סק  – סגנית ראש המועצה

 • סיעה: הליכוד
 • מחזיקת תיק החינוך
 • חבר ועדת הנהלה
 • יו"ר ועדת מכרזים
 • יו"ר ועדת הנחות בארנונה
 • יו"ר ועדת מלגות

שוורץ סמיון - חבר מועצה

 • סיעה: הליכוד
 • מחזיק תיק קליטה
 • חבר ועדת הנהלה
 • יו"ר ועדת קליטה

דוד נטיס – חבר מועצה

 • סיעה: הליכוד
 • מחזיק תיק הספורט
 • חבר ועדת הנהלה
 • יו"ר ועדת שמות

רענן כפרי – חברת מועצה

 • סיעה: ש"ס
 • חברת ועדת מכרזים
 • חבר ועדת הנהלה
 • חבר ועדת הנחות בארנונה
 • חבר ועדת חינוך

גיל אילת – חבר מועצה

 • סיעה: צעירי בני עי"ש
 • יו"ר ועדת ביקורת
 • חברת ועדת מכרזים

צביקה ענקי – חבר מועצה

 • סיעה: צעירי בני עי"ש
 • חבר ועדת ביקורת
 • חבר ועדת הנחות בארנונה

אנה מטייב – חברת מועצה

 • סיעה: צעירי בני עי"ש
 • חברה בועדת חינוך

אדיסו אדמה – חבר מועצה

 • סיעה: צעירי בני עי"ש
 • חבר ועדת קליטה
 • חבר ועד ביקורת