הודעת רישום לכיתה א' לשנת הלימודים – התשפ"ג.

הרישום לבתי הספר לשנת הלימודים התשפ"ג יחל ביום שני א' בשבט התשפ"ב (3 בינואר 2022) ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט התשפ"ב (23 בינואר 2022).
הורים לילדים שנולדו בתאריכים הר"מ  זכאים להגיע לאחד מבתי הספר הקיימים בישוב ממלכתי "אופק" /ממ"ד "אפרתי",  בכדי לרשום את בנם/בתם לכיתה א' לקראת שנת הלימודים התשפ"ג הבעל"ט.
ההרשמה מיועדת  לילדים שנולדו בין התאריכים:
כ' בטבת התשע"ו - 1 בינואר 2016 עד - ב' בטבת התשע"ז - 31 בדצמבר 2016
לידיעתכם - ניתן להירשם באתר המועצה
הרישום ייערך במזכירות בתי הספר – בתאריכים:
יום שני א' בשבט התשפ"ב (3.1.2022) בין השעות  16:00-18:00
יום שלישי ב' בשבט התשפ"ב (4.1.2022)  בין השעות  16:00-18:00

  • הרישום מתבצע לתושבי הרשות בלבד.
  • יש להגיע עם תעודות זהות מעודכנות של ההורים הכולל את ספח פרטי הילד/ה.

תושב חדש יש להגיע עם:

  • תעודות זהות מעודכנות של ההורים הכולל את ספח פרטי הילד/ה
  • אישור ביטול רישום לשנה"ל תשפ"ג מהרשות בה למד הילד/ה בתשפ"ב

מפאת חשיבות הנושא ורצוננו להיערך בהתאם מבעוד מועד, נבקשכם לעמוד במועדי הרישום הנ"ל.

פרטים נוספים ניתן לקבל בבתי הספר:

ממ"ד אפרתי – 08/8591347, ממלכתי אופק – 08/8598383

לרישום לחצו כאן

באחולי הצלחה ובריאות טובה.
רפאל חובב מנהל מחלקת-החינוך