אזרח/ית יקר/ה

הננו שמחים להעביר אליך/אלייך את המדריך לאזרח הוותיק – זכויות, הטבות ומידע עבור האזרחים הוותיקים בישראל.

במדריך המצורף תמצא/י מידע על זכויות והטבות שנותנות רשויות ציבוריות לאזרחים ותיקים.

להשלמת התמונה, נפרט להלן מידע על זכויות והטבות הניתנות לאזרחים ותיקים על ידי מועצה מקומית בני עי"ש שבה את/ה מתגורר/ת על פי המידע שנמסר ממנה (נכון ליום 1.7.2014):

ארנונה: קיימות הנחות בארנונה בשיעורים שונים בהתאם לזכאות. ראו פרטים נוספים ומידע על אמות המידה לקבלת ההנחה במחלקת הגבייה בטלפון: 08-8595114.

חדר כושר וחוגי התעמלות וספורט: קיימות הנחות בשיעורים שונים בהתאם לזכאות. פרטים נוספים ומידע על אמות המידה לקבלת ההנחה במחלקת הספורט בטלפון: 08-8692761.

במועצה מקומית בני עי"ש פועל מועדון חברתי לרווחת האזרחים הוותיקים הזכאים וכן ניתן סיוע בטיפולי שיניים לאזרחים ותיקים זכאים (הסיוע בכפוף לעמידה במבחן הכנסות ולקיום תקציב). ראו פרטים נוספים ומידע על אמות המידה להשתתפות במועצה המקומית.

איגרת זו נושאת מידע כללי, אין להתייחס למידע זה כנוסח מחייב ומעודכן של החוק. על מנת לקבל פרטים נוספים על ההטבות וכן מידע נוסף רלוונטי לאזרחים ותיקים הנכם מוזמנים לבקר באתר המשרד לאזרחים ותיקים באינטרנט (לחצו כאן למעבר לאתר) או לפנות למוקד פניות הציבור 8840*.