תחומי פעילות

איכות חיים וסביבה (ניקיון/ אשפה ומיחזור/ הדברה/רישוי עסקים).
במסגרת תחומים אלו מטפל האגף בכל הקשור לפיתוח/ פיקוח/ ובקרה במגוון תחומי העשייה.

מטרות

שמירה על הסדר הציבורי, הניקיון ואיכות החיים והסביבה של תושבי העיר בהתאם לחזון ראש העיר לשמירה על עיר "נקייה וירוקה".

ביצוע פרויקטים בשנה האחרונה

  •  החלת פרויקט מפרידים במקור בכל רחבי העיר.
  • הרחבת רמת המיחזור בעיר.
  •  אפיון ורכש כלי אצירה חדשים כולל טמוני קרקע.
  • קביעת נוהל שימור רחובות עדכני (הוצאת סחורה, כסאות ושולחנות מחוץ לעסקים).
  •  מתן רישיון לעסק ובדיקתו בעמידת דרישות החוק

פקח עירוני