הורים יקרים, שלום ובריאות

הנדון: שיבוץ ילדי הגנים לשנה"ל הבעל"ט– תשפ"ד

הננו שמחים להודיעכם כי בלחיצתכם על הקישור כאן תוכלו לראות את שם הגן בו שובץ/ה בנכם/בתכם לשנת הלימודים תשפ"ד 

לידיעתכם,

ילדים בגן חובה יסיימו ביום הראשון ללימודים  (01.09.2023) בשעה 12:45.

ילדים גילאי 3-4,(שזו שנתם הראשונה בגן) יסיימו ביום הראשון (01.09.2023) בשעה  10:00. ביום השני (03.09.2023) בשעה  11:00.  

מהיום השלישי ואילך יסתיימו הלימודים בשעה 14:00.

אנו מאחלים לבנכם/בתכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת בבריאות טובה. 

בברכה,

רפאל חובב

מנהל מחלקת חינוך