דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 2021

(ע"פ תקנה 7 (1-5) לתקנות חוק חופש המידע, תשנ"ט – 1999)

מידע אודות כלל הבקשות למידע מספר אחוז
הרשות מסרה את כל המידע המבוקש 9 80%
הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי 0 10%
הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע 0 0%
המידע אינו מצוי בידי הרשות הציבורית 1 10%
הרשות הנחתה את המבקש לקבלת המידע מאת רשות ציבורית אחרת 0 0%
סה"כ: 10 100%

מידע אודות בקשות שסורבו

סך הבקשות שסורבו – 2 ע"פ סעיף 8 (1) לחוק

מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו

זמני טיול מספר אחוז
עד 15 יום 3 30%
בין 16-ל-30 יום 1 10%
בין 31-ל-60 יום 3 30%
בין 61-ל-120 יום 1 10%
מעל 120 יום 2 20%
סה"כ: 10 100%
אורית רוזנברג
דוברת, ממונה על פניות ציבור, ממונה על חוק חופש המידע ומנהלת מערך ההסעים

מצרפת דו"ח להכרות עם הנתונים.