בני עי"ש מאחלת לצוותים החינוכיים המופלאים, להורים הנהדריםולילדים המקסימים שלנו
שתהיה זו שנת לימודים פורייה, מוצלחת ובטוחה!

בני עיש מאחלים בהצלחה