חדשות

 • תמונה של עיקור וסירוס חתולי רחוב
  עיקור וסירוס חתולי רחוב
  לפרטים נוספים לידיעת התושבים  עיקור וסירוס חתולי רחוב  בימים אלו נערך מבצע לעיקור וסירוס חתולי רחוב המבצע ביוזמתו של ראש המועצה מר אריה גארלה  ובשיתוף העמותה "תנו לחיות לחיות " החתולים יעוקרו וסירוסו,יחוסנו לכלבת ,יסומנו ,ויוחזרו למקומם. תושבים שלא פנו עד כה , המעוניינים לדווח על ריכוז גדול של חתולי רחוב 15 ומעלה  מוזמנים להעביר את המידע הרלבנטי ל 108
 • תמונה של בית הספר להורים
  בית הספר להורים
  לפרטים נוספים בית הספר להורים של הרשות למניעת אלימות סמים ואלכוהול בבני עי"ש. הורים לילדים בגילאי היסודי?? הנכם מוזמנים לקבל כלים משמעותיים להורות בראיה ומצליחה. הצטרפו עכשיו לסדנאות ההורים המוצעות לכם, מהרו ושריינו מקום!
 • הודעה לדיירי רח' התפוח
  עקב ביצוע העבודות ברחוב התפוח ובהמשך הטיילת עד צומת כנות במהלך חודש מאי לא תתאפשר כניסה ויציאה לכלי רכב דרך הטיילת. עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית
 • תמונה של יש לכם חובות עבר בארנונה לתקופה שעד סוף שנת 2014?
  יש לכם חובות עבר בארנונה לתקופה שעד סוף שנת 2014?
  לפרטים נוספים כעת תוכלו לפרוע אותם בהנחה של עד 50% מהחוב  
 • שינוי צו הארנונה לשנת 2018
  לפרטים נוספים מכתב לתושבי המועצה
 • תמונה של לו"ז איסוף לגדרה
  לו"ז איסוף לגדרה
  לפרטים נוספים לקראת שנת הלימודים התשע"ז אנו מצרפים לנוחיותכם לו"ז הסעות בשעות הבוקר
 • תמונה של הודעה לתושבים
  הודעה לתושבים
  לפרטים נוספים בעקבות פניות רבות מצד התושבים בעניין פינוי האשפה הביתית ולאחר התייעצות עמכם, ניתנה על ידי הוראה לחברה המפנה את האשפה לפנות בימי שני וחמישי את האשפה. להזכירכם הוצאת הגזם בימי רביעי לנקודות האיסוף המוכרזות הפינוי יתבצע בימי חמישי
 • תמונה של מועדים חדשים לפינוי אשפה ביתית
  מועדים חדשים לפינוי אשפה ביתית
  לפרטים נוספים החל מהתאריך 01.11.16 ימי פינוי אשפה ביתית יהיו בימים שלישי ושישי . פינוי גרוטאות / גזם ללא שינוי ( יום רביעי הוצאה - יום חמישי פינוי ) 
 • תמונה של קייטנת ריגול רובוטי
  קייטנת ריגול רובוטי
  הזדמנות חד פעמית לתלמידי כיתות א-ו! קייטנת ריגול רובוטי בשיתוף וביוזמת משרד המדע והטכנולוגיה. עלות הקייטנה 80 ש"ח. לפרטים והרשמה מחלקת חינוך בתאריכים 2-4.7.17 בין השעות 16:30-18:30
 • תמונה של הודעה לתושבים
  הודעה לתושבים
  בימים אלה חל שינוי בימי פינוי אשפה ביתית של פחים קטנים אישיים. להלן ימי פינוי: ימי שני וחמישי בשבוע. אנו מקווים כי הסדרי הפינוי יהיו לשביעות רצון התושבים. על כל תקלה בתחום האיסוף נא לפנות למוקד במספר 108 או בטלפון 08-8691936  
 • תמונה של הזמנה להגשת מועמדות - תפקיד מנכ"ל מועצה
  הזמנה להגשת מועמדות - תפקיד מנכ"ל מועצה
  לפרטים נוספים המועצה המקומית בני עי"ש מזמינה בזאת מועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד להציג מועמדותם. תנאי הכשירות ושאלון פרטים אישיים מפורטים בלחיצה על פרטים נוספים
 • תמונה של דרושים עובדי ניקיון ברחבי היישוב
  דרושים עובדי ניקיון ברחבי היישוב
  לפרטים נוספים היקף המשרה: 50%. עבודה בין השעות 6:00-10:00. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל תברואן המועצה: יונתן יהודה מס' טל' 050-6783076
 • תמונה של הנחייה בעניין מיקום מדורות ל"ג בעומר
  הנחייה בעניין מיקום מדורות ל"ג בעומר
  לפרטים נוספים ל"ג בעומר הבא עלינו לטובה, יתקיים בתאריך 14/05/2017, יום א'. על מנת ליהנות מאווירת החג תוך שמירה מרבית על נושא בטיחות הילדים, להלן הנחייה בעניין מיקום מדורות ל"ג בעומר במועצה מקומית בני עי"ש
 • תמונה של דרוש/ה רכז/ת הנוער
  דרוש/ה רכז/ת הנוער
  לפרטים נוספים למחלקת הנוער דרוש/ה רכז/ת למסגרות בלתי פורמאליות. תיאור המשרה: אחריות על הפעילות השוטפת במועדון הנוער עפ"י התכנית השנתית, ניהול והובלת פרויקטים ייעודיים לנוער, הקמה וריכוז קבוצות מנהיגות/קבוצות עניין שונות, כושר מנהיגות ויכולת הדרכה של נוער ונוער בסיכון באופן פרטני וקבוצתי. לפרטים המלאים לחצו לפרטים נוספים 
 • תמונה של שינויים בימי פינוי הגזם
  שינויים בימי פינוי הגזם
  לפרטים נוספים לקראת חג הפסח הקרב ובא יהיו שינויים בימי פינוי הגזם ברחבי היישוב. מחלקת התברואה תתגבר את ימי הפינוי של האשפה הביתית / גזם גרוטאות. לפירוט מועדי הפינוי של האשפה לחג הפסח לחצו לפרטים נוספים

הרשם לניוזלטר

לתקנון ההצטרפות

טפסים

הוראה לחיוב חשבון -

לכבוד
מספר משלם
60860
בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי מפעם לפעם כאמצעי מגנטי או רשימות ע"י מועצה מקומית בני-עי"ש כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".
2. ידוע לי/נו כי : א. הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאיתנו בכתב לבנק ולמועצה המקומית בני-עי"ש שתכנס לתוקף,יום עסקים אחד לאחר מתן הודעה בבנק וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין. ב. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד,שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב,לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב. ג. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב,לא יותר מתשעים יום ממועד החיוב, אם אוכיח/נוכיח לבנק,כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.
3. ידוע לי/לנו, כי הפרטים שצוינו בכתב וההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/לנו להסדיר עם המוטב.
4. ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תשלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב ההרשאה זה,כל עוד מצב חשבון יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצועו.
6. הבנק רשאי להוציאני/נו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.
בספח המחובר לזה,קבלת הוראות ממני/מאיתנו
פרטי ההרשאה
1. סכום החיוב ומועדו, יקבעו מעת לעת ע"י המועצה המקומית בני-עי"ש עפ"י (העקרונות לקביעתם) עפ"י הסכם עם הלקוח
פרטי החיוב:
תדירות החיוב:
חתימה:
מקור זה על שני חלקיו ישלח לסניף הבנק ועותק יימסר משלם.
סמנו V ליד "אני לא רובוט"