בעקבות פניות רבות מצד התושבים בעניין פינוי האשפה הביתית ולאחר התייעצות עמכם, ניתנה על ידי הוראה לחברה המפנה את האשפה לפנות בימי שני וחמישי את האשפה.
להזכירכם הוצאת הגזם בימי רביעי לנקודות האיסוף המוכרזות הפינוי יתבצע בימי חמישי.
אני מקווה כי ההסדר יהיה לשביעות רצונכם, תודה על שיתוף הפעולה
בכבוד רב,
מר ארחה גארלה
ראש המועצה