פרטי יצירת קשר

אריה גארלה
ראש המועצה

חגית יפת
מנהלת לשכת ראש המועצה