פקח עירוני

מטרות:

שמירה על הסדר הציבורי, הניקיון ואיכות החיים והסביבה של תושבי היישוב
  • אכיפה וסדר ציבורי (פיקוח עירוני/ פיקוח על החניה).
  •  פינוי גרוטאות הרכב מהעיר.
  • אכיפה כנגד צואת כלבים.
  •  אכיפה כנגד השלכת פסולת ברשות הרבים
  • אכיפה כנגד שילוט ומודעות שלא ע"פ חוק עזר