2505 פניות הגיעו לממונה על פניות הציבור ולמוקד העירוני בשנת 2017. תהליך תיעוד הפניות, דרכי הטיפול בהן והצגת הפתרונות – תועדה ברישום ידני.
טיפול בפניות הציבור מבוצע על פי נוהל פניות ציבור המותאם לשינויים ארגוניים שבוצעו במועצה. על פי הנוהל על כל תושב המעוניין לפנות למועצה בדבר פניה או תלונה יש לפנות למוקד העירוני שמספרו 108 בטלפון נייח או מס' טלפון 08-8691936 – מכל טלפון אחר. רשאי כל אזרח לפנות אל הממונה על פניות הציבור בכתובים בלבד ולהסתייע בו לקבלת שירות ברמה ובאיכות שקבעה המועצה המקומית בני עי"ש.

דרכי הגעת הפניות

  • מכתבים ישירים לממונה.
  • מכתבים שנשלחו לראש המועצה.
  • הגעה יזומה של תושבים.
  • פניות טלפוניות למשרדי המועצה ולמוקד

ליצירת קשר לחץ כאן