ביה"ס יסודי "אופק"

מנהלת : גב' ליאת דוד
מס' טלפון: 08-8690101
כיתות א'-ו'
כמות תלמידים בשנה"ל תשע"ה: 196
לחצו כאן לצפייה בסרטון 

 

ביה ביה"ס יסודי חמ"ד "אפרתי"

מנהלת : שי דהן
מס' טלפון: 08-8591347
כיתות א'-ו'
כמות תלמידים בשנה"ל תשע"ה: 196
לפרטים נוספים לחץ כאן