חץ ימינה
ינואר 2023
חץ שמאלה
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
25
26
27
28
29
30
31
1
ח' טבת התשפ"ג
2
ט' טבת התשפ"ג
3
י' טבת התשפ"ג
4
י"א טבת התשפ"ג
5
י"ב טבת התשפ"ג
6
י"ג טבת התשפ"ג
7
י"ד טבת התשפ"ג
8
ט"ו טבת התשפ"ג
9
ט"ז טבת התשפ"ג
10
י"ז טבת התשפ"ג
11
י"ח טבת התשפ"ג
12
י"ט טבת התשפ"ג
13
כ' טבת התשפ"ג
14
כ"א טבת התשפ"ג
15
כ"ב טבת התשפ"ג
16
כ"ג טבת התשפ"ג
17
כ"ד טבת התשפ"ג
18
כ"ה טבת התשפ"ג
19
כ"ו טבת התשפ"ג
20
כ"ז טבת התשפ"ג
21
כ"ח טבת התשפ"ג
22
כ"ט טבת התשפ"ג
23
א' שבט התשפ"ג
24
ב' שבט התשפ"ג
25
ג' שבט התשפ"ג
26
ד' שבט התשפ"ג
27
ה' שבט התשפ"ג
28
ו' שבט התשפ"ג
29
ז' שבט התשפ"ג
30
ח' שבט התשפ"ג
31
ט' שבט התשפ"ג
1
2
3
4