חץ ימינה
ספטמבר 2022
חץ שמאלה
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
28
29
30
31
1
ה' אלול התשפ"ב
2
ו' אלול התשפ"ב
3
ז' אלול התשפ"ב
4
ח' אלול התשפ"ב
5
ט' אלול התשפ"ב
6
י' אלול התשפ"ב
7
י"א אלול התשפ"ב
8
י"ב אלול התשפ"ב
9
י"ג אלול התשפ"ב
10
י"ד אלול התשפ"ב
11
ט"ו אלול התשפ"ב
12
ט"ז אלול התשפ"ב
13
י"ז אלול התשפ"ב
14
י"ח אלול התשפ"ב
15
י"ט אלול התשפ"ב
16
כ' אלול התשפ"ב
17
כ"א אלול התשפ"ב
18
כ"ב אלול התשפ"ב
19
כ"ג אלול התשפ"ב
20
כ"ד אלול התשפ"ב
21
כ"ה אלול התשפ"ב
22
כ"ו אלול התשפ"ב
23
כ"ז אלול התשפ"ב
24
כ"ח אלול התשפ"ב
25
כ"ט אלול התשפ"ב
26
א' תשרי התשפ"ג
27
ב' תשרי התשפ"ג
28
ג' תשרי התשפ"ג
29
ד' תשרי התשפ"ג
30
ה' תשרי התשפ"ג
1
2
3
4
5
6
7
8