חץ ימינה
ינואר 2022
חץ שמאלה
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
26
27
28
29
30
31
1
כ"ח טבת התשפ"ב
2
כ"ט טבת התשפ"ב
3
א' שבט התשפ"ב
4
ב' שבט התשפ"ב
5
ג' שבט התשפ"ב
6
ד' שבט התשפ"ב
7
ה' שבט התשפ"ב
8
ו' שבט התשפ"ב
9
ז' שבט התשפ"ב
10
ח' שבט התשפ"ב
11
ט' שבט התשפ"ב
12
י' שבט התשפ"ב
13
י"א שבט התשפ"ב
14
י"ב שבט התשפ"ב
15
י"ג שבט התשפ"ב
16
י"ד שבט התשפ"ב
17
ט"ו שבט התשפ"ב
18
ט"ז שבט התשפ"ב
19
י"ז שבט התשפ"ב
20
י"ח שבט התשפ"ב
21
י"ט שבט התשפ"ב
22
כ' שבט התשפ"ב
23
כ"א שבט התשפ"ב
24
כ"ב שבט התשפ"ב
25
כ"ג שבט התשפ"ב
26
כ"ד שבט התשפ"ב
27
כ"ה שבט התשפ"ב
28
כ"ו שבט התשפ"ב
29
כ"ז שבט התשפ"ב
30
כ"ח שבט התשפ"ב
31
כ"ט שבט התשפ"ב
1
2
3
4
5