חץ ימינה
פברואר 2022
חץ שמאלה
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
30
31
1
ל' שבט התשפ"ב
2
א' אדר א' התשפ"ב
3
ב' אדר א' התשפ"ב
4
ג' אדר א' התשפ"ב
5
ד' אדר א' התשפ"ב
6
ה' אדר א' התשפ"ב
7
ו' אדר א' התשפ"ב
8
ז' אדר א' התשפ"ב
9
ח' אדר א' התשפ"ב
10
ט' אדר א' התשפ"ב
11
י' אדר א' התשפ"ב
12
י"א אדר א' התשפ"ב
13
י"ב אדר א' התשפ"ב
14
י"ג אדר א' התשפ"ב
15
י"ד אדר א' התשפ"ב
16
ט"ו אדר א' התשפ"ב
17
ט"ז אדר א' התשפ"ב
18
י"ז אדר א' התשפ"ב
19
י"ח אדר א' התשפ"ב
20
י"ט אדר א' התשפ"ב
21
כ' אדר א' התשפ"ב
22
כ"א אדר א' התשפ"ב
23
כ"ב אדר א' התשפ"ב
24
כ"ג אדר א' התשפ"ב
25
כ"ד אדר א' התשפ"ב
26
כ"ה אדר א' התשפ"ב
27
כ"ו אדר א' התשפ"ב
28
כ"ז אדר א' התשפ"ב
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12