חץ ימינה
יולי 2022
חץ שמאלה
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
26
27
28
29
30
1
ב' תמוז התשפ"ב
2
ג' תמוז התשפ"ב
3
ד' תמוז התשפ"ב
4
ה' תמוז התשפ"ב
5
ו' תמוז התשפ"ב
6
ז' תמוז התשפ"ב
7
ח' תמוז התשפ"ב
8
ט' תמוז התשפ"ב
9
י' תמוז התשפ"ב
10
י"א תמוז התשפ"ב
11
י"ב תמוז התשפ"ב
12
י"ג תמוז התשפ"ב
13
י"ד תמוז התשפ"ב
14
ט"ו תמוז התשפ"ב
15
ט"ז תמוז התשפ"ב
16
י"ז תמוז התשפ"ב
17
י"ח תמוז התשפ"ב
18
י"ט תמוז התשפ"ב
19
כ' תמוז התשפ"ב
20
כ"א תמוז התשפ"ב
21
כ"ב תמוז התשפ"ב
22
כ"ג תמוז התשפ"ב
23
כ"ד תמוז התשפ"ב
24
כ"ה תמוז התשפ"ב
25
כ"ו תמוז התשפ"ב
26
כ"ז תמוז התשפ"ב
27
כ"ח תמוז התשפ"ב
28
כ"ט תמוז התשפ"ב
29
א' אב התשפ"ב
30
ב' אב התשפ"ב
31
ג' אב התשפ"ב
1
2
3
4
5
6