"; ?>

חדשות

 • תמונה של חוק העזר לבני עי"ש (החזקת בעלי חיים
  חוק העזר לבני עי"ש (החזקת בעלי חיים
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של הודעה בדבר התקשרות באמצעות החברה למשק וכלכלה
  הודעה בדבר התקשרות באמצעות החברה למשק וכלכלה
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של שעות קבלת קהל ב מח' החינוך החל מספטמבר 2019
  שעות קבלת קהל ב מח' החינוך החל מספטמבר 2019
  יום ג' בשעות  16:00-18:00 עם הרשמה מראש בלבד אצל מזכירת המחלקה   קרא עוד >>
 • תמונה של שינויים בהסדרי התנועה בישוב כפי שאושרו בוועדת תנועה
  שינויים בהסדרי התנועה בישוב כפי שאושרו בוועדת תנועה
  לפרטים נוספים תושבים יקרים! להלן שינויים בהסדרי התנועה בישוב כפי שאושרו בוועדת תנועה מיום 10.3.19 : קרא עוד >>
 • תמונה של כולם מדברים על הקאנביס
  כולם מדברים על הקאנביס
  לפרטים נוספים יש שינוי בחוק מבולבלים   קרא עוד >>
 • תמונה של נוהל קבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)
  נוהל קבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של פר"ח: פעילות חברתית מזמינה את הסטודנטים
  פר"ח: פעילות חברתית מזמינה את הסטודנטים
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של הזמנה להציע הצעות לבחירת עורכי דין חיצוניים לתביעות נזיקין
  הזמנה להציע הצעות לבחירת עורכי דין חיצוניים לתביעות נזיקין
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים/מתכננים/ספקים/מנהלי פרויקטים של מועצה מקומית בני עי"ש
  הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים/מתכננים/ספקים/מנהלי פרויקטים של מועצה מקומית בני עי"ש
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • עדכון נכון לשעה 8:00 - 14.11.19
  בוקר טוב. בהמשך להנחייות פיקוד העורף אנחנו חוזרים לשגרה החל מהשעה 10:00.   קרא עוד >>
 • תמונה של למועצת בני עי"ש דרושות סייעות
  למועצת בני עי"ש דרושות סייעות
  לפרטים נוספים   למועצת בני עי"ש דרושות סייעות עם נסיון ורקע בחינוך. לפרטים ניתן לפנות למחלקת חינוך בטל' 08-8595109 קרא עוד >>
 • תמונה של להלן שינוי בהגשת בקשה להנחה בארנונה החל משנת 2018
  להלן שינוי בהגשת בקשה להנחה בארנונה החל משנת 2018
  לפרטים נוספים   "בהתאם להנחיות משרד הפנים בנוגע להגשת בקשה למבחן הכנסה לשנת 2019 (ראה קובץ תקנות 7765 מיום 19.1.17), על המבקש להגיש:  12 תלושי שכר (דהיינו ינואר עד דצמבר 2018) או 3 חודשים אחרונים כפי שהיה עד היום (דהיינו אוקטובר נובמבר דצמבר 2018).. לחילופין ניתן להציג תלוש דצמבר 2018 ובתנאי שמופיע בו סכום מצטבר שנתי וחודשי עבודה, תדפיסי בנק יש הגיש 3 חודשים אחרונים. במידה והמבקש לא עבד מלא במהלך השנה עליו להגיש אישורי אבטלה ותדפיסי בנק לחודשים המבוקשים"   קרא עוד >>

הרשם לניוזלטר

כנס שיתוף ציבור

25.09.2016 18:30

הנך מוזמן/ת לכנס שיתוף הציבור


בימים אלו החלה הכנתה של תוכנית מתאר כוללנית לבני עי"ש על ידי מנהל התכנון במשרד האוצר בשיתוף עם המועצה המקומית בני עי"ש. התוכנית נועדה להניח את היסודות והעקרונות לתכנון ופיתוח הישוב בשנים הקרובות. כחלק מהתהליך התכנון יתקיים ערוץ של שיתוף הציבור, במסגרתו יתקיים מפגש ראשון עם הציבור.


סדר יום:


18:30-18:45 - התכנסות


18:45-19:00 - ברכות: מר אריה גארלה, ראש מוצה מקומית בני עי"ש


                             מר ששון מצרפי, פרוייקטור


19:00-19:30 - תכנית מתאר כולננית מהי? היבטים נבחרים במצב הקיים. אדר' דורית שפינט, ראש צוות התכנון.


19:30-20:45 - דיון ציבורי פתוח.


לפרטים נוספים ולאשר השתתפות ניתן לפנות במייל (נא לציין בני עי"ש): anatbnevopp@gmail.com shani@bney-ayish.muni.il


תכנית מתאר כוללנית בני עי"ש


מינהל התכנון במשרד האוצר ביחד עם מועצה מקומית בני עי"ש מקדמים בימים אלה את הכנתה של תכנית מתאר מקומית כוללנית חדשה ליישוב בני עי"ש.


מהי תכנית מתאר כוללנית?


תכנית מתאר כוללנית היא תכנית פיזית אשר מתווה את מסגרת הפיתוח של הישוב בעשרות השנים הבאות. התכנית מתייחסת למגוון רחב של תחומים וקובעת בין השאר, אלו אזורים ביישוב ייועדו למגורים, לתעסוקה, למסחר, לשימושים ציבוריים או לייעודי קרקע אחרים;  אלו מקומות ראוי לשמור ואלו מקומות ראוי לפתח; מהן ההוראות והנחיות לפיתוח בהיבטים תחבורתיים, סביבתיים והיבטים רבים נוספים. התכנית קובעת הוראות כלליות אשר ינחו את הכנתן של תכניות מפורטות חדשות אך לא תכלול הנחיות למגרשים ספציפיים ולא תאפשר להוציא מכוחה היתרי בנייה. לאחר אישורה, תהפוך תכנית המתאר למסמך חוקי מחייב, שינחה את התפתחותה של בני עי"ש לטווח ארוך.


אישור התכנית יאפשר למועצה  המקומית לתכנן את צעדיה מראש לטווח הזמן הקצר והארוך, בתכניות אב נושאיות בתחומים שונים כגון תחבורה, תשתיות, כלכלה אורבנית, שטחים פתוחים ומוסדות ציבור. מה שייקבע בתכנית עתיד להשפיע על כל אחד מהתושבים. מכאן חשיבותה. 


מה ההבדל בין תכנית המתאר הכוללנית לתכניות אחרות?


תכנית המתאר ליישוב כפופה לתכניות גדולות יותר (של המרחב או של כל המדינה) שנמצאות "מעליה", כגון תכניות מתאר מחוזיות וארציות . מצד שני, "מתחת" לתכנית המתאר הכוללנית יש תכניות קטנות יותר המפרטות אותה וקובעות מה יקרה באזורים  מצומצמים, תכניות אלו תהינה כפופות לתכנית המתאר.


לתכנית המתאר הכוללנית יתרונות רבים, ברמה היישובית וכן ברמה האישית, לכל אחת ואחד מהתושבים: על פי הרפורמה בחוק התכנון והבנייה, ועדה מקומית מוסמכת בעלת תכנית מתאר כוללנית מאושרת מקבלת סמכות תכנון מורחבות לאשר תכניות, שעד כה היו בסמכותה של הוועדה המחוזית (בכפוף להגבלות מסוימות), מהלך שיביא לזירוז וקיצור משמעותי מאוד בהליכים תכנוניים ויאפשר גמישות תכנונית רבה יותר.


מי מכין את התכנית?


את התכנית מכין צוות רב תחומי של מתכננים ויועצים בהם עוסקת תכנית המתאר (כאמור: תכנון אדריכלי, תחבורה, שטחים פתוחים, שטחי ציבור, סביבה, כלכלה, שיתוף הציבור, תשתיות ועוד). בראש ועדת ההיגוי הבינמשרדית עומדת מטעם מנהל התכנון אדריכלית עדי לוסקי-שיבולי ובראש צוות התכנון עומדת אדריכלית דורית שפינט, שותפה במשרד גורדון אדריכלים בע"מ. מטעם המועצה המקומית, אחראי על הובלת התכנית עוזר ראש המועצה, מר ששון מצרפי.


מהו הליך שיתוף הציבור  


שיתוף ציבור מהווה חלק אינטגראלי בהכנת תכנית המתאר הכוללנית למועצה, זאת כחלק מתפיסה תכנונית משתפת הרואה בתושבי המועצה ובבעלי עניין שונים חלק חשוב מתהליך התכנון. שיתוף הציבור יסייע לצוות התכנון לגבש תכנית שתתאים ותענה ככל הניתן על צרכיהם של התושבים והרשות המקומית.


המנגנונים העיקריים לשיתוף בעלי עניין יהיו כדלקמן: יידוע הציבור באמצעות אתר אינטרנט רשותי,  מפגשי ציבור רחבים וקבוצות מיקוד. כמו כן, ניתן לפנות לענת ברקאי-נבו, יועצת שיתוף הציבור בכל שאלה בנושא בדוא"ל: anatbnevopp@gmail.com


 


 

לפרטים נוספים יש לפנות בטלפון:
08-8595100