"; ?>

חדשות

הרשם לניוזלטר

מלגות סטודנטים 2017

24.01.2017 12:00

סטודנטים יקרים שלום רב!


המועצה המקומית בני עי"ש שמחה לבשר כי זכתה בשיתוף מפעל הפיס במיזם מלגות לסטודנטים 2017


סטודנטים המבקשים להגיש מועמדותם מתבקשים להתייחס למאפיינים המצ"ב ובהתאם לכך להגיש את המסמכים, במזכירות המחלקה  לחינוך לידי הגב' מזל כפרי עד יום ג' כ"ו טבת התשע"ז  24/1/2017 בשעה 12:00.


המסירה ידנית בלבד! כל הקודם זוכה!


יצוין כי תקציב המלגות מוגבל בסכום!


לאור עובדה זו הרי שמכלל מבקשי המלגות ייבחרו אלה אשר מצבם הסוציואקונומי הוא הנמוך ביותר! 


המסמכים הנדרשים:


1. צילום תעודת זהות + ספח מגורים


2. גובה שכ"ל


3. אישור לימודים


4. מערכת שעות מפורטת


5. תלושי שכר של הסטודנט והוריו


מאפייני הסטודנטים המעורבים במיזם:


א. סטודנטים הלומדים תכנית מלאה לתוארB.A  במוסדות המוכרים במל"ג בשנת הלימודים התשע"ז.


ב. סטודנטים בעלי אזרחות ישראלית תושבי הישוב.


ג. סטודנטים שתרמו בעבר במסגרות שונות בשלל פעילויות התנדבותיות.


ד. סטודנטים ממשפחות במצב סוציו אקונומי נמוך המנסים לממן את לימודיהם תוך שהם משלבים עבודה עם רצון עז לסייע בעד הקהילה.


ה. סטודנטים אשר שרתו בצה"ל/שרות לאומי מלא.


ו. סטודנטים אשר במסגרת המיזם יקדמו פעילויות התנדבותיות, חינוכיות,  חברתיות, קהילתיות בהיקף של 100 שעות לפחות במהלך שנת הלימודים תשע"ז.


ז. המועמדים יצטרכו לעבור תהליכי מיון ע"י וועדת ההיגוי.


ח. פירוט תהליכי המיון:  


1. הגשת המלצות ממקום הלימודים.      


2. ראיון והתרשמות מנכונות הסטודנט לתרום לקהילה.                          


3. בדיקת פניות וזמנים של הסטודנט לתרום לקהילה.                                    


4. יכולת יצירתיות וכישורים נדרשים לאופי נושא ההתנדבותי


בברכה ובהצלחה


רפי חובב 


מנהל מחלקת החינוך, מנהל התוכנית מיזם מלגות פיס

לפרטים נוספים יש לפנות בטלפון:
08-8595100