מוקד 108 -

הנחיות למילוי הטופס:

דרכי התקשרות

באמצעות הטלפון: 108, 08-8691936.

המוקד העירוני מהווה כתובת מרכזית לתושבי הישוב להעברת פניות אודות מטרדים ומפגעים יישוביים.

המוקד העירוני פועל 24 שעות ביממה.

פניות התושבים מאובחנות על ידי ניידות המוקד ומטופלות על ידי יחידות המועצה בהתאם. תקלות המאובחנות כתקלות קלות מטופלות באופן מיידי .

שיטת העבודה כפי שמתבצעת במהלך השנים יוצאת מתוך הנחה שהתושב במרכז – נגזרת מחזון ראש המועצה, והמערכת המועצה צריכה לכוון שירות שיהיה אמין ויעיל.