בקשה להנחה מתשלום ארנונה

הנחיות למילוי הטופס:

לפי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה)

תוספת שנייה טופס 2 (תקנות 18 19)

אם בבעלותך רכב אנא מלא את הפרטים הבאים, אם לא אנא דלג
הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם
פרטי המבקש
לשימוש המשרד
פרטי בן/בת הזוג
לשימוש המשרד
נא לשים לב, שכיר מצרף תלושי משכורת. עצמאי מצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו
מקורות הכנסה נוספות, יש לציין ממוצע חודשי (אין למלא את אותן הכנסות שנכללות בסעיף א' בהודעת השומה) יש לצרף תיעוד מתאים על קבלת התמלוגים. יש לציין שכום בש"ח
אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגורייך, יש לציין הפרש (אם יש) בהכנסה בלבד
סמנו V ליד "אני לא רובוט"