"; ?>

חדשות

הרשם לניוזלטר

תרבות וספורט

רכזת חוגים: גב' גליה פרילוצקי

טל': 088595129 

sport@bney-ayish.muni.il

מנהל מחלקת ספורט: מר אלכס בלניצקי

טל': 08-8692761