"; ?>

חדשות

הרשם לניוזלטר

גזברות הנה"ח וגביה

גזבר המועצה: מר אופיר קלברמן

מזכירת גזבר:גב' מרגריטה דולגוב

טלפון: 08-8595105

פקס: 08-8595094

מנהלת מחלקת גביה: גב' מלי לוי

טלפון: 08-8595114 מידי יום בין השעות 13:00-15:30

מייל: gviya@bney-ayish.muni.il