"; ?>

חדשות

הרשם לניוזלטר

ביטחון

צוות מחלקת בטחון ובטיחות סביבתית:

מר אור חיימוביץ'  - קב"ט ,08-8596150 פקס 08-8690820

צוות מרכז שיטור קהילתי:

מר אמיל גונן (מש"ק) - 050-6272396

טלפון - 08-85951107

פקס - 08-85957329

כתובת - רחוב האלה 18