"; ?>

חדשות

 • תמונה של חוק העזר לבני עי"ש (החזקת בעלי חיים
  חוק העזר לבני עי"ש (החזקת בעלי חיים
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של הודעה בדבר התקשרות באמצעות החברה למשק וכלכלה
  הודעה בדבר התקשרות באמצעות החברה למשק וכלכלה
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של שעות קבלת קהל ב מח' החינוך החל מספטמבר 2019
  שעות קבלת קהל ב מח' החינוך החל מספטמבר 2019
  יום ג' בשעות  16:00-18:00 עם הרשמה מראש בלבד אצל מזכירת המחלקה   קרא עוד >>
 • תמונה של שינויים בהסדרי התנועה בישוב כפי שאושרו בוועדת תנועה
  שינויים בהסדרי התנועה בישוב כפי שאושרו בוועדת תנועה
  לפרטים נוספים תושבים יקרים! להלן שינויים בהסדרי התנועה בישוב כפי שאושרו בוועדת תנועה מיום 10.3.19 : קרא עוד >>
 • תמונה של נוהל קבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)
  נוהל קבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של פר"ח: פעילות חברתית מזמינה את הסטודנטים
  פר"ח: פעילות חברתית מזמינה את הסטודנטים
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של הזמנה להציע הצעות לבחירת עורכי דין חיצוניים לתביעות נזיקין
  הזמנה להציע הצעות לבחירת עורכי דין חיצוניים לתביעות נזיקין
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • הקמת חניון משאיות "אופק"
  •בימים האחרונים החלו עבודות הנדסיות ופיתוח תשתית בחניון המשאיות ממערב לבית הספר 'אופק',        עבודות אלו יימשכו מספר שבועות, בתקופה זו השטח הינו אתר בנייה מסוכן! •מבחינה בטחונית הונחה מערך אבטחת מוסדות החינוך לתת תיעדוף למקום המדובר, תוך שיתוף פעולה עם משטרת ישראל וגורמי הרשות המקומית. •הסגל החינוכי והמקצועי בבית הספר קיבל דגשים להפרדה בין פעילות ילדים (בדגש על הפסקות)      לבין פעילויות קבלניות כפי שמתחייב על-ידי חוזר מנכ"ל, משרד החינוך. •אנו מבקשים מהציבור הרחב בכלל והורי ילדי בית הספר 'אופק' בפרטלמנוע מעבר של ילדים ואזרחים באיזור בו מתבצעות עבודות בנייה ותנועה של רכבים הנדסיים וכדומה. •אנו מזכירים כי גם בשעות שלאחר פעילות (ערב, לילה, סופי שבוע) – אין להיכנס לאתרי בנייה,        מדובר בסכנת חיים! •בדרך היורדת מאולם הספורט למגרש החניה קיים שער ירוק שעד עתה היה פתוח לרווחה:      שער זה ייסגר בימים הקרובים כך שהמעבר ממגרש המשאיות לבית הספר יהיה חסום.   ת ו ד ה   ר ב ה   ע ל   ש י ת ו ף   ה פ ע ו ל ה!   בברכה,   קב"ט המועצה קרא עוד >>
 • חדש ! קטלוג ספריית בני-עי"ש כעת באינטרנט
  לפרטים נוספים לפרטים נוספים והנחיות בקרו בדף הספריה קרא עוד >>
 • תמונה של למועצת בני עי"ש דרושות סייעות
  למועצת בני עי"ש דרושות סייעות
  לפרטים נוספים   למועצת בני עי"ש דרושות סייעות עם נסיון ורקע בחינוך. לפרטים ניתן לפנות למחלקת חינוך בטל' 08-8595109 קרא עוד >>
 • תמונה של להלן שינוי בהגשת בקשה להנחה בארנונה החל משנת 2018
  להלן שינוי בהגשת בקשה להנחה בארנונה החל משנת 2018
  לפרטים נוספים   "בהתאם להנחיות משרד הפנים בנוגע להגשת בקשה למבחן הכנסה לשנת 2019 (ראה קובץ תקנות 7765 מיום 19.1.17), על המבקש להגיש:  12 תלושי שכר (דהיינו ינואר עד דצמבר 2018) או 3 חודשים אחרונים כפי שהיה עד היום (דהיינו אוקטובר נובמבר דצמבר 2018).. לחילופין ניתן להציג תלוש דצמבר 2018 ובתנאי שמופיע בו סכום מצטבר שנתי וחודשי עבודה, תדפיסי בנק יש הגיש 3 חודשים אחרונים. במידה והמבקש לא עבד מלא במהלך השנה עליו להגיש אישורי אבטלה ותדפיסי בנק לחודשים המבוקשים"   קרא עוד >>

הרשם לניוזלטר

הצעה להטלת ארנונה 2018

צו מיסים לשנת 2018

תעריפי הארנונה עודכנו בשיעור של: 2.18%.
בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג – 1992, ומכוח הוראות תקנות ההסדרים המשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 1994), התשנ"ד – 1993, מוטלת בזאת ארנונה כללית שתשולם ע"י הבעלים ו/או המחזיקים בנכסים לשנת 2018 (לתקופה 01/01/2018 ועד 31/12/2018.


פרק א' – ההגדרות ופרוטים:

1.1 כל תחום שיפוט המועצה המקומית בני עי"ש הינו אזור אחד.
1.2 מ"ר – מטר מרובע וגם / או חלק ממנה.
1.3 שטח הבניין המשמש למגורים פירושו, כל השטח הבנוי ברוטו כולל (את מרכיבי השטח).
1.4 שטח שאינו משמש למגורים:
השטח הבנוי של המבנה עפ"י מידות חוץ של המבנה לרבות חדרי כניסה, פרוזדורים, הול, שירותים, סככות, יציע, מרתפים, מקלטים, מרפסות וכל שטח מקורה אחר וכולל את הקרקע הצמודה לבניין עד שטח של 50 מ"ר.
יתרת שטח הקרקע תחויב לפי תעריף קרקע תפוסה.

1.5 סיווג נכסים:

1.5.1 מבנה מגורים – לרבות בתי אבות
1.5.2 משרדים, שירותים ומסחר – לרבות מתקני חשמל, תחנות אוטובוס, מסעדות, בתי קולנוע, תחנות דלק, חנויות, רשתות שיווק, דוכנים, מרכולים, ובתי מרקחת, למעט בנקים וחברות ביטוח.
1.5.3 בנקים – כהגדרת מוסד בסעיף 1 לחוק בנק ישראל (תשי"ד 1954), מבנים המוחזקים ע"י בנק או תאגיד, בשיטתו ו/או מטעמו וכל סוגי המבנים המשמשים לצורכי בנק, לרבות חברת ביטוח.
1.5.4 תעשייה – לרבות מפעלי בנייה ומחצבות.
1.5.5 מבנה חקלאי – מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית ומשמש לצורכי חקלאות למעט מבנה ששטחו עולה על 500 מ"ר ולמעט מבנה שהשימוש שנעשה בו הינו תעשייה.
1.5.6 מלאכה – לרבות מוסכים.
1.5.7 בתי מלון – לרבות בתי הארחה ואכסניות.
1.5.8 אדמה חקלאית – כמשמעותה בסעיף 269 לפקודת העיריות.
1.5.9 קרקע תפוסה – כמשמעותה בסעיף 269 לפקודת העיריות. כל קרקע שאינה קרקע חקלאית משתמשים ומחזיקים אותה לא יחד עם בניין.
1.5.10 נכסים אחרים – סוגי נכסים שאינם מפורטים לעיל.פרק ב' – תעריפי חיוב לארנונה הכללית לשנת 2018 בש"ח למ"ר:

 

2.1  מבנה מגורים סוג הנכסתעריף שנתי
  2.1.1 מבנה מגורים 101 39.32 ₪. למ"ר
  2.1.2 מבנה מגורים להוציא
מבנה מגורים צמודי קרקע
102 39.32 ₪. למ"ר
  2.1.3 נכסים המשמשים בחצר בית מגורים המשמשים
לצרכים ביתיים ושאינם צמודים מגורים: מבנה
עזר מחסנים וסככות ובלבד שאינם משמשים למגורים,
לעסק לתעשייה וכדו'
160 18.56 ₪. למ"ר
2.2 חנויות, שירותים ומסחר    
  2.2.1  חנויות, שירותים ומסחר 301 105.65 ₪ למ"ר
  2.2.2 תחנות דלק מבנה 310 372.03 ₪ למ"ר
  2.2.3 מרפאות 320 188.98 ₪ למ"ר
  2.2.4 משרדים 330 215.5 ₪ למ"ר
 2.3  בנקים  500  
 2.4  תעשייה 440   
 2.5  מלאכה   400   
 2.6  אדמה חקלאית     
   2.6.1  פרדס או מטע  630  87.53 ₪ לדונם
  2.6.2 אדמה חקלאית לא מעובדת
(אדמת בור)
960 670.13 ₪ לדונם
  2.6.3 אדמה חקלאית אחרת 670 670.13 ₪ לדונם
2.7 קרקע תפוסה 700 53.062 ₪ לדונם
2.8 נכסים אחרים 250 188.86 ₪ למ"ר
2.9 מוסדות - למעט מקלטים ולרבות מחסנים, פטורים מתשלום ארנונה מכוח החוק, ישולמו דמי השתתפות לכיסוי הוצאות מיוחדות המוצאות לטובתם כגון: פינוי אשפה וכיוצ"ב בשיעור של שליש הארנונה  פרק ג' – מועדים והסדרי תשלומים הנחות ופטורים

3.1 מועד תשלום
המועד לתשלום הארנונה יחול ב-1/1/2018. לכל תשלום שיעשה לאחר מועד זה, יתווספו הפרשי הצמדה כחוק.

3.2 הסדרי תשלום
3.2.1 למשלמים מראש את כל המיסים עד 31/01/18 תינתן הנחה של 2%.
3.2.2 מבלי לפגוע באמור לעיל ולנוחיות התושבים הוחלט לאפשר
לשלם את הארנונה בשישה תשלומים צמודי מדד על פי חוק, כדלקמן:

       להלן "ההסדר":
       3.2.2.1 "הסדר" זה יאבד את תוקפו אם לא ישולם אחד
        מתשלומי הארנונה במועדו והמועצה תהיה רשאית לדרוש את מלוא יתרת החיוב השנתי שתחילתו בתאריך 1.1.2018.
       3.2.2.2 "הסדר" זה לא יחול באם תידרש המועצה לתת אישור
       לביצוע פעולה כלשהיא במשרדי ספרי האחוזה ו/או היתרי בניה ו/או כל אישור אחר המעיד על גמר חשבון וסילוק חובות.               במקרים אלה האזרח ישולם את החיוב במלואו במזומן.

3.2.3 למשלמים בהסדר גבייה מרוכזת (הוראות קבע בבנק) יגבה
הסכום ב- 12 תשלומים שווים וצמודים כל 15 לחודש החל מ- 15 לינואר 2018 ותינתן הנחה של 2%.

3.3 הנחות ופטורים
הנחות ופטורים יינתנו בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג 1993.

3.4 ערר על קביעת ארנונה כללית
    3.4.1 נישום רשאי להשיג תוך 90 יום מיום קבלת הודעות התשלום בפני מנהל הארנונה, וזאת מהסיבות הבאות:
1. הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.
2. נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
3. אינו מחזיק בנכס כמשמעו בפקודת העיריות.

   3.4.2 על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.
   3.4.3 ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת התשובה לועדת ערר של הרשות המקומית.
   3.4.4 על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא בתחום הרשות המקומי.בברכה,
גארלה אריה
ראש המועצה המקומית בני עי"ש