"; ?>

חדשות

 • תמונה של חוק העזר לבני עי"ש (החזקת בעלי חיים
  חוק העזר לבני עי"ש (החזקת בעלי חיים
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של הודעה בדבר התקשרות באמצעות החברה למשק וכלכלה
  הודעה בדבר התקשרות באמצעות החברה למשק וכלכלה
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של שעות קבלת קהל ב מח' החינוך החל מספטמבר 2019
  שעות קבלת קהל ב מח' החינוך החל מספטמבר 2019
  יום ג' בשעות  16:00-18:00 עם הרשמה מראש בלבד אצל מזכירת המחלקה   קרא עוד >>
 • תמונה של שינויים בהסדרי התנועה בישוב כפי שאושרו בוועדת תנועה
  שינויים בהסדרי התנועה בישוב כפי שאושרו בוועדת תנועה
  לפרטים נוספים תושבים יקרים! להלן שינויים בהסדרי התנועה בישוב כפי שאושרו בוועדת תנועה מיום 10.3.19 : קרא עוד >>
 • תמונה של כולם מדברים על הקאנביס
  כולם מדברים על הקאנביס
  לפרטים נוספים יש שינוי בחוק מבולבלים   קרא עוד >>
 • תמונה של נוהל קבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)
  נוהל קבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של פר"ח: פעילות חברתית מזמינה את הסטודנטים
  פר"ח: פעילות חברתית מזמינה את הסטודנטים
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של הזמנה להציע הצעות לבחירת עורכי דין חיצוניים לתביעות נזיקין
  הזמנה להציע הצעות לבחירת עורכי דין חיצוניים לתביעות נזיקין
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים/מתכננים/ספקים/מנהלי פרויקטים של מועצה מקומית בני עי"ש
  הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים/מתכננים/ספקים/מנהלי פרויקטים של מועצה מקומית בני עי"ש
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של למועצת בני עי"ש דרושות סייעות
  למועצת בני עי"ש דרושות סייעות
  לפרטים נוספים   למועצת בני עי"ש דרושות סייעות עם נסיון ורקע בחינוך. לפרטים ניתן לפנות למחלקת חינוך בטל' 08-8595109 קרא עוד >>
 • תמונה של להלן שינוי בהגשת בקשה להנחה בארנונה החל משנת 2018
  להלן שינוי בהגשת בקשה להנחה בארנונה החל משנת 2018
  לפרטים נוספים   "בהתאם להנחיות משרד הפנים בנוגע להגשת בקשה למבחן הכנסה לשנת 2019 (ראה קובץ תקנות 7765 מיום 19.1.17), על המבקש להגיש:  12 תלושי שכר (דהיינו ינואר עד דצמבר 2018) או 3 חודשים אחרונים כפי שהיה עד היום (דהיינו אוקטובר נובמבר דצמבר 2018).. לחילופין ניתן להציג תלוש דצמבר 2018 ובתנאי שמופיע בו סכום מצטבר שנתי וחודשי עבודה, תדפיסי בנק יש הגיש 3 חודשים אחרונים. במידה והמבקש לא עבד מלא במהלך השנה עליו להגיש אישורי אבטלה ותדפיסי בנק לחודשים המבוקשים"   קרא עוד >>

הרשם לניוזלטר

פרוטוקול מס' 14/2017

 

-1-

 

ב"ה, יג' בתשרי , תשע"ח

3 באוקטובר, 2017

 

פרוטוקול ישיבתמועצה שלא מן המניין מס' 14/2017 אשר התקיימה ביום שלישי , יג' תשרי תשע"ח, 3.10.2017 בשעה 19:30 במשרדי המועצה

 

נוכחים:

אריה גארלה , ראש מועצה

ד"ר סמיון שורץ סגן ראש המועצה

חיים חפצי, חבר מועצה

אליאסף שאער-חבר מועצה

עדי אביבי- חבר מועצה

ד"ר דוד נטיס- חבר מועצה

יוסי בריהון חבר מועצה

 

לא נוכחים:

כפיר ידעי חבר מועצה

מריה וייץ - חברת מועצה

 

משתתפים:

יניב קאפח גזבר המועצה

עו"ד מאיר בן דוד, יועמ"ש למועצה

צביקה ענקי, מנכ"ל

 

לא משתתפים:

רו"ח שרה שניר, מבקרת המועצה

 

 

על סדר היום בישיבה שלא מן המניין:

 

1. דיון חוזר- יישומו של פס"ד לויט- לויט נגד מ.מ. בני עי"ש:

 

 

ראש המועצה: אני מקיים דיון חוזר על יישומו של פס"ד לויט לבקשת חברי המועצה לביטול החלטה קודמת מפףרוטוקול ישיבת מועצה מס' 12/2017 מיום 27.8.2017.

 

ראש המועצה מקריא: " אנו חברי המועצה המהווים יותר מ-40% מקיימים דיון חוזר לביטול החלטה קודמת אשר פוגעת בפסק דין לויט נגד מועצה מקומית בני עי"ש.

החלטה אשר גורמת נזק לקופת המועצה שלא כדין, אשר מסתכנים בהפרת מנגנון חיוב אישי, אני מבקש לכבד את פסק הדין.

מי בעד לבטל החלטה קודמת? מי נגד?

 

בעד: 5 (סמיון שוורץ, עדי אביבי, אריה גארלה, יוסי בריהון, דוד נטיס)

נגד: 2 (אליאסף שאער, חיים חפצי)

 

הישיבה ננעלה.

 

רשם:

צביקה ענקי

מנכ"ל המועצה

 

 

אני מאשר,

 

אריה גארלה

ראש המועצה

 

 

 

 

 

-1-

 

 

 

 

ב"ה, יג' תשרי , תשע"ח

3 באוקטובר, 2017

 

 

לאחר הפסקה בת 10 דקות, החלה ישיבת מועצה מן המניין.

 

 

פרוטוקול ישיבתמועצה מן המניין מס' 15/2017 אשר התקיימה ביום שלישי , יג' תשרי תשע"ח, 3.10.2017 בשעה 19:30 במשרדי המועצה

נוכחים:

אריה גארלה , ראש מועצה

ד"ר סמיון שורץ סגן ראש המועצה

חיים חפצי, חבר מועצה

אליאסף שאער-חבר מועצה

עדי אביבי- חבר מועצה

ד"ר דוד נטיס- חבר מועצה

יוסי בריהון- חבר מועצה

לא נוכחים:

מריה וייץ - חברת מועצה

כפיר ידעי חבר מועצה

 

משתתפים:

צביקה ענקי, מנכ"ל המועצה

יניב קאפח גזבר המועצה

עו"ד מאיר בן דוד, יועמ"ש למועצה

 

לא משתתפים:

רו"ח שרה שניר, מבקרת המועצה

 

 

על סדר היום בישיבה מן המניין:

 

1. הצגת דו"ח כספי של עמותת א.ח.ו.ת לשנת 2016.

 

גזברית העמותה הגב' בלה דובריאנסקי לא יכלה להגיע לישיבה, לכן הדו"ח שהוגש, הוצג ע"י גזבר המועצה.

לאחר הצגת הדו"ח , הועלה להצבעה.

 

 

בעד: 6 ( אריה גארלה, עדי אביבי, סמיון שוורץ, דוד נטיס, יוסי בריהון, אליסף שאער)

 

נגד: 1 (חיים חפצי)

 

הישיבה ננעלה.

 

רשם:

צביקה ענקי

מנכ"ל המועצה

 

אני מאשר,

 

אריה גארלה

ראש המועצה