לפעילות עד הבית לחצו כאן!

חדשות

 • רישום לגני ילדים לקראת שנת הלימודים תשפ"א
  לפרטים נוספים ... קרא עוד >>
 • תמונה של חוק העזר לבני עי"ש (החזקת בעלי חיים
  חוק העזר לבני עי"ש (החזקת בעלי חיים
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של הודעה בדבר התקשרות באמצעות החברה למשק וכלכלה
  הודעה בדבר התקשרות באמצעות החברה למשק וכלכלה
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של קבלת שעות קהל במחלקת הגבייה
  קבלת שעות קהל במחלקת הגבייה
  לפרטים נוספים ... קרא עוד >>
 • תמונה של נוהל קבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)
  נוהל קבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של פר"ח: פעילות חברתית מזמינה את הסטודנטים
  פר"ח: פעילות חברתית מזמינה את הסטודנטים
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של אשכול שורק דרומי יוצא לדרך
  אשכול שורק דרומי יוצא לדרך
  לפרטים נוספים .... קרא עוד >>
 • תמונה של הודעה לציבור -עדכון מדד
  הודעה לציבור -עדכון מדד
  לפרטים נוספים ... קרא עוד >>
 • תמונה של תמיכות 2020
  תמיכות 2020
  לפרטים נוספים ... קרא עוד >>
 • דרושים מתנדבים
  לפרטים נוספים המועצה המקומית בני עי"ש ממשיכה בתהליך גיוס מתנדבים לשעת חירום. המתנדבים יסייעו בתחום הרווחה והקהילה בשעת חירום. בימים אלה כל שעת התנדבות מבורכת.   להרשמה להתנדבות: קרא עוד >>
 • תמונה של סיוע ומענה לתושבים השוהים בבידוד ולתושבים החשים מצוקה עקב המצב
  סיוע ומענה לתושבים השוהים בבידוד ולתושבים החשים מצוקה עקב המצב
  לפרטים נוספים המועצה המקומית בני עי"ש מעוניינת לסייע ולתת מענה לתושבים השוהים בבידוד ולתושבים החשים מצוקה עקב המצב. במידה ואתם זקוקים לסיוע רגשי/מעשי אנא מלאו את הטופס הבא. דגשים לסיוע: - הסיוע ינתן בהתאם להנחיות משרד הבריאות. - הסיוע ינתן בהתאם לזמינות העובדים/המתנדבים - במידה והסיוע כרוך בהוצאות כספיות, הן יחולו על התושב הזקוק לסיוע. קרא עוד >>
 • השירות הפסיכולוגי לשירותכם
  לפרטים נוספים לתושבי בני עי"ש שלום וברכה ! השירות הפסיכולוגי עבר לעבוד במתכונת חירום. עם זאת אנחנו כאן בשבילכם   קרא עוד >>
 • אמץ קשיש
  לפרטים נוספים רוצים להתנדב מבלי לצאת מהבית? צרו קשר עם קשיש בודד בשיחת טלפון   התקשרו אלינו ונאחנו נחבר ביניכם טל' 08-8595162 בימים א-ה' בין השעות 8:30-12:00 או למוקד 108/088691936 קרא עוד >>
 • פורטל חירום לאומי
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • מפנים אל הרחוב רק אחרי פסח
  לפרטים נוספים תושבים יקרים בימים אלו מועצת בני עי"ש עושה את כל המאמצים לשמור על ניקיון העיר ככל הניתן. קרא עוד >>
 • חזרה ללימודים ואי חידוש מערך ההסעות
  לפרטים נוספים ע"פ ההנחיות מערך ההסעות לא יופעל, אלא במקרים חריגים בהם הוגשה בקשה ע"י ההורה למנהל מוסד החינוכי, בו התלמיד לומד ולאחר קבלת כל האישורים לביצוע ההסעה  ע"י משרד החינוך קרא עוד >>
 • פטור מבניית מיגון
  לפרטים נוספים מתאריך 3.5.2020 הנוהל והתהליך יהפכו לחובה קרא עוד >>
 • הנחיות חדשות של מינהל התכנון בהליך של פטור מבנית מיגון בהליך של תוספת בניה
  לפרטים נוספים ע"פ הודעה של מינהל התכנון מתאריך 22/3/20 בנושא הנחיות פיקוד העורף בדבר אופן הגשת בקשה לפטור מבניית מיגון קרא עוד >>
 • הודעת פרסום בדבר הקמת מאגר יועצים לפי תחומי מומחיות
  לפרטים נוספים המועצה המקומית בני עי"ש מודיעה בזאת על כניסת היועצים למאגר היועצים של המועצה קרא עוד >>
 • מהיום, משלמים עבור הודעת קנס או מגישים ערעור -ללא הגעה
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • שיבוץ ילדי הגנים לשנה"ל תשפ"א
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של למועצת בני עי"ש דרושות סייעות
  למועצת בני עי"ש דרושות סייעות
  לפרטים נוספים   למועצת בני עי"ש דרושות סייעות עם נסיון ורקע בחינוך. לפרטים ניתן לפנות למחלקת חינוך בטל' 08-8595109 קרא עוד >>
 • תמונה של להלן שינוי בהגשת בקשה להנחה בארנונה החל משנת 2018
  להלן שינוי בהגשת בקשה להנחה בארנונה החל משנת 2018
  לפרטים נוספים   "בהתאם להנחיות משרד הפנים בנוגע להגשת בקשה למבחן הכנסה לשנת 2019 (ראה קובץ תקנות 7765 מיום 19.1.17), על המבקש להגיש:  12 תלושי שכר (דהיינו ינואר עד דצמבר 2018) או 3 חודשים אחרונים כפי שהיה עד היום (דהיינו אוקטובר נובמבר דצמבר 2018).. לחילופין ניתן להציג תלוש דצמבר 2018 ובתנאי שמופיע בו סכום מצטבר שנתי וחודשי עבודה, תדפיסי בנק יש הגיש 3 חודשים אחרונים. במידה והמבקש לא עבד מלא במהלך השנה עליו להגיש אישורי אבטלה ותדפיסי בנק לחודשים המבוקשים"   קרא עוד >>

הרשם לניוזלטר

מודעה בדבר קולות פסולים

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת המפקחת הארצית על הבחירות


מודעה בדבר קולות פסולים
בהתאם לסעיף 54 לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, תשכ"ה – 1965(סע' 44 לכללי הבחירות ביו"ש(, מובא להלן לידיעת הצבור תוכן סעיף 63 לחוק
האמור )סע' 72 לכללי הבחירות ביו"ש(:
"קולות פסולים 63.אלה יהיו קולות פסולים -
)1 )פתק הצבעה הנמצא במעטפה שאינה נושאת סימון כאמור בסעיף 50( ב(, במעטפה שלא נחתמה בהתאם להוראות לפי חוק זה או במעטפה שלא
סופקה בידי מנהל הבחירות ;"
הערה 1 : בהתאם לסמכותי לפי סעיף 50(ב(, קבעתי כי כל מעטפת
הצבעה חייבת לשאת כסימן את חותמת המפקחת הארצית על
הבחירות שתוטבע על המעטפה.
)2 )פתק הצבעה הנמצא במעטפה שהוסף עליה סימן העלול לזהות את המצביע ;
)3 )מעטפת הצבעה שנמצא בה דבר כלשהו זולת פתק ההצבעה ;
)4 )מעטפות הצבעה של בוחר לפי פרק ח' אשר הגיעה לוועדת הבחירות אחרי היום החמישי שלאחר הבחירות.
)5 )מעטפת הצבעה לבחירת המועצה שנמצא בה פתק הצבעה לראש הרשות ;
)6 )מעטפת הצבעה לבחירת המועצה שנמצאו בה פתק הצבעה למועצה ופתק הצבעה לראש רשות - פסולים שני הקולות ;
)7 )מעטפת הצבעה שנמצאו בה יותר מפתק הצבעה אחד ; אולם אם היו במעטפת ההצבעה לא יותר משלושה פתקי הצבעה זהים לרשימת מועמדים
אחת, לא ייפסל הקול בשל כך, אך הפתקים הנוספים לא יובאו בחשבון ;
)8 )פתק הצבעה שהוסף עליו סימן כלשהו העלול לזהות את המצביע ;
)9 )פתק ריק שאין עליו ולא כלום ;
)10 )פתק שאין עליו אות או אותיות של רשימת מועמדים שאושרה ;
)11 )פתק ועליו רק כינוי הרשימה ואין עליו אות ;
)12( )א( פתק הצבעה שאינו מתאים להוראות סעיף 51 או סעיף 61( ג(;
)ב( נמצאו בכלל פתקי ההצבעה של רשימה אחת כמה פתקי הצבעה בכתב יד אשר לא נפל בהם פסול מהפסילות האמורות בפסקאות )1 )עד )11 ,)ואולם
הוכח כי יותר מפתק הצבעה אחד כאמור נכתב בכתב ידו של אדם אחד, ייחשב רק אחד מהפתקים האמורים ככשר ויתר הפתקים בכתב ידו של אותו אדם
ייפסלו."
הערה 2 :פתקי הצבעה מודפסים, חייבים להיות בהתאם
לדוגמא שאושרה על ידי.
פתק הצבעה מודפס שאינו לפי הדוגמא הוא
פתק פסול.
דוגמאות פתקי ההצבעה שאושרו מתפרסמות
בזה בהודעה נפרדת
בהתאם לסעיף 61(ג(, במקום הפתק המודפס יכול לשמש להצבעה גם פתק ריק שעליו מסומנים בכתב ידו של הבוחר אות הרשימה או האות עם הכינוי
ותו לא ; כל בוחר רשאי לקבל מוועדת הקלפי פתק ריק.
הסבר : פתק הצבעה בכתב יד חייב להיות בכתב ידו של הבוחר.
פסקה 12(ב( לעיל קובעת כי רק פתק אחד בכתב
יד של אדם מסוים הוא כשר ואם יוכח כי נמצאו
פתקים נוספים בכתב יד של אותו אדם – יתר
הפתקים פסולים.
בהתאם לסעיף 7(ב( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה – 1975 ,חל סעיף 63 הנ"ל גם על הבחירות לראש הרשות.
מובא לידיעת הציבור תוכן סעיף 7(ג( לחוק המוסיף על הוראות סעיף 63 הנ"ל:
7( .ג( על פתק ההצבעה לבחירת ראש הרשות יחולו ההוראות אלה :
)2 )הפתק ישא את שם המועמד בדפוס, בעברית או בעברית ובערבית, ותו לא ; לפי דוגמא שאישר מנהל הבחירות.
)5 )פתק שאין עליו שם של מועמד כפי שאישר מנהל הבחירות – הקול פסול;
)6 )פתק בכתב יד שעליו שם מועמד בשפה שאינה עברית או ערבית – הקול פסול;
)7 )פתק בכתב יד שלא ניתן להבין ממנו את שם המועמד או שלא ניתן להבין לאיזה מועמד ניתן הפתק – הקול פסול;
)8)נמצא במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה למועצה - הקול פסול ;
)9 )נמצאו במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה לראש הרשות ופתק הצבעה למועצה - פסולים שני הקולות ;
2018.10.21
שירלי רייסין ששון
מנהלת בחירות בני עי"ש
מנהלת הבחירות למועצה המקומית בני עי"ש