"; ?>

חדשות

הרשם לניוזלטר

שינויים בהסדרי התנועה בישוב כפי שאושרו בוועדת תנועה

 
תושבים יקרים!
להלן שינויים בהסדרי התנועה בישוב כפי שאושרו בוועדת תנועה מיום 10.3.19 :
1. רחוב ערבי נחל יהפוך לרחוב דו סיטרי והתנועה בו תתאפשר לשני הכיוונים.
2. רחוב החיטה יהפוך לרחוב חד סיטרי והתנועה בו תתאפשר רק מרחוב אהרון דנין. הכניסה לרחוב החיטה מרחוב משה זנדני תיאסר .
3. רחוב משה זנדני יהפוך לרחוב חד סיטרי והתנועה בו תתאפשר מרחוב החיטה. הכניסה לרחוב משה זנדני מרחוב אהרון דנין תיאסר.
החל משבוע הבא 24.3.19 החלטות הועדה ייכנסו לתוקף ותתבצע אכיפה במקום.
בברכת דרך צלחה,
אריה גארלה 
ראש המועצה