"; ?>

חדשות

הרשם לניוזלטר

נוהל קבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)

 

 

תושבים יקרים

 

החל מתאריך: 30.07.19 הגשת בקשה לאישור לרשם מקרקעין ( לטאבו ), תתבצע רק לאחר אישור מהועדה לתכנון ובניה (זמורה).

 על כן, עליכם לגשת לוועדה תחילה.

להמשך הליך הוצאת אישור העברת הנכס בטאבו, יש להגיש העתק מהאישור שמתקבל מהועדה למח' הגביה.

 

בכבוד רב,

    מחלקת הגביה