"; ?>

חדשות

הרשם לניוזלטר

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 8 26.06.2019

                                                                                       ב"ה, כג' סיוון , תשע"ט

                                                                                          26  ביוני, 2019

 

-1-

 

פרוטוקול ישיבתמועצה מן המנין מס' 8 אשר התקיימה רביעי , כג' סיוון תשע"ט, 26.6.2019 בשעה 19:30 בלשכת ראה"מ

 

נוכחים:

מר אריה גארלה, ראש המועצה

ד"ר סמיון שוורץ, ס' ראש המועצה

גב' אסיה סק, חברת מועצה

גב' תמר דנין, חברת מועצה

מר עזרי אשר, חבר מועצה

מר חיים טירן-זנדני, חבר מועצה

 

לא נוכחים:

ד"ר דוד נטיס, חבר מועצה (הודיע שלא יגיע)

מר עדי אביבי, חבר מועצה

מר ברוך אברהם, חבר מועצה

 

משתתפים:

גב' אורנה דוידאי, מנכלי"ת המועצה

מר יניב קאפח, גזבר המועצה

 

לא משתתפים:

עו"ד מאיר בן דוד , יועמ"ש למועצה

רו"ח שרה שניר, מבקרת המועצה

 

על סדר היום :

סעיף 1:  אישור פרוטוקולים מס' 6,7 מיום 30.5.2019 :

 

אושר פה אחד

סעיף 2: אישור דו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנת 2018 :

 

בעד: 5 (אריה גראלה,סמיון שוורץ, אסיה סק, תמר דנין,חיים טירן זנדני)

נמנע: 1 (עזרי אשר)

 

דו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנת 2018 - אושר

 

-2-

 

סעיף 3:אישור תוכנית חומש -פרוייקטים מפעל הפיס ע"ס: 2,500,000 ₪.

 

 

מס'

שם הפרוייקט

שנת 2019

שנת 2020

שנת 2021

שנת 2022

שנת 2023

סה"כ

אישור הפרוייקט שיאושר כספית

לשנת 2019

 

בניה:

 

 

 

 

 

 

 

 

שיפוץ אולם ספורט

400,000

אושר פה אחד

 

 

 

 

400,000

אושר פה אחד

 

שיפוץ ספריה ציבורית

25,000 אושר

פה אחד

175,000

אושר

פה אחד

 

 

 

200,000

אושר פה אחד

 

עבודות מיגון בי"ס אפרתי

 

246,500

אושר

פה אחד

150,000

אושר פהאחד

 

 

396,500

אושר פה אחד

 

שיפוץ בי"ס אופק

 

 

100,000

בעד:5

נמנע:1

אושר

 

 

100,000

 

בעד:5

נמנע:1

אושר

 

שיפוץ מגרש בי"ס אפרתי

 

 

100,000

בעד:5

נמנע:1

אושר

 

 

100,000

בעד:5

נמנע:1

אושר

 

מבנה חדש עבור תנ' הנוער בני עקיבא

 

 

 

200,000

בעד:5

נגד: 1

אושר

 

 

200,000

בעד:5

נגד: 1

אושר

 

 

שיפוץ והצטיידות מוסדות חינוך ברחבי המועצה

 

 

 

 

150,000

בעד:5

נגד: 1

אושר

150,000

בעד:5

נגד: 1

אושר

 

שיפוץ והצטיידות מועדון נוער ישובי

 

 

 

 

90,000

בעד:5

נגד: 1

אושר

90,000

בעד:5

נגד: 1

אושר

 

פיס ירוק-גנים ציבוריים ברחבי המועצה

 

 

 

 

185,000

בעד:5

נגד: 1

אושר

185,000

בעד:5

נגד: 1

אושר

 

מיחשוב והצטיידות:

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטיידות מעבדות מדע בי"ס אפרתי

 

 

40,000

בעד:5

נגד: 1

אושר

 

 

40,000

בעד:5

נגד: 1

אושר

 

 

-3-

 

מס'

שם הפרוייקט

שנת 2019

שנת 2020

שנת 2021

שנת 2022

שנת 2023

סה"כ

אישור הפרוייקט שיאושר כספית

לשנת 2019

 

מזגנים חדשים בספריה הציבורית

 

 

35,000

בעד:5

נגד: 1

אושר

25,000

בעד:5

נגד: 1

אושר

 

60,000

בעד:5

נגד: 1

אושר

 

ריהוט עבור השירות הפסיכולוגי

 

 

 

50,000

בעד:5

נגד: 1

אושר

 

50,000

בעד:5

נגד: 1

אושר

 

הצטיידות עבור מרכז הספורט

 

 

 

100,000

בעד:5

נגד: 1

אושר

 

100,000

בעד:5

נגד: 1

אושר

 

הצטיידות אולם הספורט בי"ס אפרתי

 

 

 

50,000

בעד:5

נגד: 1

אושר

 

50,000

בעד:5

נגד: 1

אושר

 

מצ'ינג עבור תוכנית תאטרון לנוער

 

3,500

בעד:5

נגד: 1

אושר

 

 

 

3,500

בעד:5

נגד: 1

אושר

 

תוכניות הפעלה:

 

 

 

 

 

 

 

 

פיס מושלם פלוס-נוער וצעירים: תוכנית הדרכה וליווי בחינוך הבלתי פורמלי

75,000

אושר פה אחד

75,000

אושר פה אחד

75,000

אושר פה אחד

75,000

אושר פה אחד

75,000

אושר פה אחד

375,000

אושר פה אחד

 

סה"כ:

 

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,500,000

 

 

סעיף 4. הסמכת המועצה כוועדת תמיכות לאישור הפעלת דירת הצופים לשנת 2019. :

 

הסמכת המועצה כוועדת תמיכות לאישור הפעלת דירת הצופים לשנת 2019 – אושר פה אחד

הישיבה ננעלה.

 

רשמה:

אורנה דוידאי

מנכלי"ת המועצה

 

אני מאשר,

 

אריה גארלה

ראש המועצה

 

-1-

 

                                                                                       ב"ה, כג' סיוון , תשע"ט

                                                                                          26  ביוני, 2019

לאחר הפסקה בת 10 דקות ,החלה ישיבת מועצה שלא מן המניין

 

פרוטוקול ישיבתמועצה מן המנין מס' 9 אשר התקיימה רביעי , כג' סיוון תשע"ט, 26.6.2019 בשעה 21:02 בלשכת ראה"מ

 

נוכחים:

מר אריה גארלה, ראש המועצה

ד"ר סמיון שוורץ, ס' ראש המועצה

גב' אסיה סק, חברת מועצה

גב' תמר דנין, חברת מועצה

מר עזרי אשר, חבר מועצה

מר חיים טירן-זנדני, חבר מועצה

לא נוכחים:

ד"ר דוד נטיס, חבר מועצה (הודיע שלא יגיע)

מר עדי אביבי, חבר מועצה

מר ברוך אברהם, חבר מועצה

משתתפים:

גב' אורנה דוידאי, מנכלי"ת המועצה

מר יניב קאפח, גזבר המועצה

לא משתתפים:

עו"ד מאיר בן דוד , יועמ"ש למועצה

רו"ח שרה שניר, מבקרת המועצה

 

על סדר היום בישיבה שלא מן המניין:

סעיף 1: אישור צו ארנונה לשנת 2020:

 

צו ארנונה לשנת 2020 הוצג ע"י גזבר המועצה.

 

 בעד: 5 (אריה גארלה, סמיון שוורץ, אסיה סק, תמר דנין, חיים טירן זנדני)

 

נגד: 1 (עזרי אשר)

 

צו ארנונה לשנת 2020- אושר

 

הישיבה ננעלה.

 

רשמה:

אורנה דוידאי

מנכלי"ת המועצה

אני מאשר,

אריה גארלה

ראש המועצה