"; ?>

חדשות

 • תמונה של חוק העזר לבני עי"ש (החזקת בעלי חיים
  חוק העזר לבני עי"ש (החזקת בעלי חיים
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של הודעה בדבר התקשרות באמצעות החברה למשק וכלכלה
  הודעה בדבר התקשרות באמצעות החברה למשק וכלכלה
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של קבלת שעות קהל במחלקת הגבייה
  קבלת שעות קהל במחלקת הגבייה
  לפרטים נוספים ... קרא עוד >>
 • תמונה של שעות קבלת קהל ב מח' החינוך החל מספטמבר 2019
  שעות קבלת קהל ב מח' החינוך החל מספטמבר 2019
  יום ג' בשעות  16:00-18:00 עם הרשמה מראש בלבד אצל מזכירת המחלקה   קרא עוד >>
 • תמונה של נוהל קבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)
  נוהל קבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של פר"ח: פעילות חברתית מזמינה את הסטודנטים
  פר"ח: פעילות חברתית מזמינה את הסטודנטים
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של הזמנה להציע הצעות לבחירת עורכי דין חיצוניים לתביעות נזיקין
  הזמנה להציע הצעות לבחירת עורכי דין חיצוניים לתביעות נזיקין
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של אשכול שורק דרומי יוצא לדרך
  אשכול שורק דרומי יוצא לדרך
  לפרטים נוספים .... קרא עוד >>
 • חדש ! קטלוג ספריית בני-עי"ש כעת באינטרנט
  לפרטים נוספים לפרטים נוספים והנחיות בקרו בדף הספריה קרא עוד >>
 • תמונה של תמיכות 2020
  תמיכות 2020
  לפרטים נוספים ... קרא עוד >>
 • תמונה של למועצת בני עי"ש דרושות סייעות
  למועצת בני עי"ש דרושות סייעות
  לפרטים נוספים   למועצת בני עי"ש דרושות סייעות עם נסיון ורקע בחינוך. לפרטים ניתן לפנות למחלקת חינוך בטל' 08-8595109 קרא עוד >>
 • תמונה של להלן שינוי בהגשת בקשה להנחה בארנונה החל משנת 2018
  להלן שינוי בהגשת בקשה להנחה בארנונה החל משנת 2018
  לפרטים נוספים   "בהתאם להנחיות משרד הפנים בנוגע להגשת בקשה למבחן הכנסה לשנת 2019 (ראה קובץ תקנות 7765 מיום 19.1.17), על המבקש להגיש:  12 תלושי שכר (דהיינו ינואר עד דצמבר 2018) או 3 חודשים אחרונים כפי שהיה עד היום (דהיינו אוקטובר נובמבר דצמבר 2018).. לחילופין ניתן להציג תלוש דצמבר 2018 ובתנאי שמופיע בו סכום מצטבר שנתי וחודשי עבודה, תדפיסי בנק יש הגיש 3 חודשים אחרונים. במידה והמבקש לא עבד מלא במהלך השנה עליו להגיש אישורי אבטלה ותדפיסי בנק לחודשים המבוקשים"   קרא עוד >>

הרשם לניוזלטר

פרוטוקול ישיבתמועצה מן המנין מס' 11 אשר התקיימה ביום שני, יא' אב תשע"ט, 12.8.2019 בשעה 19:30 בלשכת ראה"מ

‏ב"ה, יא' באב, תשע"ט                                                                                

12 באוגוסט 2019

-1-

 

פרוטוקול ישיבתמועצה מן המנין מס' 11 אשר התקיימה ביום שני, יא' אב תשע"ט, 12.8.2019 בשעה 19:30 בלשכת ראה"מ

 

נוכחים:

מר אריה גארלה, ראש המועצה

ד"ר סמיון שוורץ, ס' ראש המועצה

ד"ר דוד נטיס, חבר מועצה

גב' תמר דנין, חברת מועצה

מר עזרי אשר, חבר מועצה

 

לא נוכחים:

גב' אסיה סק, חברת מועצה (הודיעה שלא תגיע)

מר עדי אביבי, חבר מועצה

מר חיים טירן-זנדני, חבר מועצה

מר ברוך אברהם, חבר מועצה

 

משתתפים:

גב' אורנה דוידאי, מנכ"לית המועצה

מר אופיר קלברמן,רו"ח, גזבר המועצה

רו"ח שרה שניר, מבקרת המועצה

 

לא משתתפים:

עו"ד מאיר בן דוד , יועמ"ש למועצה

 

על סדר היום:

 

 1. אופיר קלברמן-כמנהל ארנונה.

 

-2-

 

 

סעיף 1: אישור פרוטוקולים מס' 8,9 מיום 26.6.19 ומס' 10 מיום 14.7.19:

 

פרוטוקולים מס' 8,9 מיום 26.6.19 ומס' 10 מיום 14.7.19-אושרו פה אחד

 

סעיף 2: אישור מנכלי"ת המועצה ב-85% שכר בכירים ב-100% משרה:

 

 • מנכלי"ת המועצה יצאה מחדר הישיבות.

 

אישור מנכלי"ת המועצה ב-85% שכר בכירים ב-100% משרה- אושר פה אחד

 

 

סעיף 3: אישור מנכלי"ת המועצה כנציגת המועצה באשכול רשויות שורק דרומי.(במקום צביקה ענקי).

 

אישור מנכלי"ת המועצה כנציגת המועצה באשכול רשויות שורק דרומי.(במקום צביקה ענקי)- אושר פה אחד

 

סעיף 4: אישור אופיר קלברמן כגזבר המועצה ומורשה חתימה:

 

 • הגזבר יצא מחדר הישיבות.

 

אישור אופיר קלברמן כגזבר המועצה ומורשה חתימה- אושר פה אחד

 

סעיף 5: מינוי אופיר קלברמן כממונה על הגביה לצורך גביה מינהלתית:

 

מינוי אופיר קלברמן כממונה על הגביה לצורך גביה מינהלתית- אושר פה אחד

 

סעיף 6: מינוי  אופיר קלברמן-כמנהל ארנונה:

 

מינוי  אופיר קלברמן-כמנהל ארנונה – אושר פה אחד

 

 • הגזבר חזר לישיבה.

 

הישיבה ננעלה.

 

רשמה:

אורנה דוידאי

מנכ"לית המועצה

 

אני מאשר,

 

אריה גארלה

ראש המועצה

 

-1-

 

ב"ה, יא' באב, תשע"ט                                                                                 

   ‏12 באוגוסט 2019

 

לאחר הפסקה בת 10 דקות, החלה ישיבת מועצה שלא מן המניין

 

פרוטוקול ישיבתמועצה שלא מן המנין מס' 12 אשר התקיימה ביום שני, יא' אב תשע"ט, 12.8.2019 בשעה  19:50 בלשכת ראה"מ

 

נוכחים:

מר אריה גארלה, ראש המועצה

ד"ר סמיון שוורץ, ס' ראש המועצה

ד"ר דוד נטיס, חבר מועצה

מר עדי אביבי, חבר מועצה (הגיע בשעה 19:55)

גב' תמר דנין, חברת מועצה

מר עזרי אשר, חבר מועצה

 

לא נוכחים:

גב' אסיה סק, חברת מועצה (הודיעה שלא תגיע)

מר חיים טירן-זנדני, חבר מועצה

מר ברוך אברהם, חבר מועצה

 

משתתפים:

גב' אורנה דוידאי, מנכ"לית המועצה

מר אופיר קלברמן,רו"ח, גזבר המועצה

רו"ח שרה שניר, מבקרת המועצה

 

לא משתתפים:

עו"ד מאיר בן דוד , יועמ"ש למועצה

 

 

על סדר היום בישיבת מועצה שלא מן המניין:

 

 1. מיום 22.7.19). (הדוחו"ת יוצגו ע"י מבקרת המועצה)

 

-2-

 

סעיף 1: דוחו"ת ביקורת פנים של מבקרת המועצה לשנים: 2016,2017- דיון ואישור המלצות. (מצ"ב הדוחו"ת וסיכום ו. ביקורת  מיום 22.7.19).

 

הדו"ח הוצג ע"י מבקרת המועצה.

מבקרת המועצה מציינת כי מאשרים את הפרוטוקול של וועדת הביקורת  מיום 22.7.19 ולא את הדוחו"ת.

 

אושר פה אחד

 

הישיבה ננעלה.

 

רשמה:

אורנה דוידאי

מנכ"לית המועצה

 

אני מאשר,

 

אריה גארלה

ראש המועצה