"; ?>

חדשות

הרשם לניוזלטר

חוק העזר לבני עי"ש (החזקת בעלי חיים

לתושבי בני עי"ש שלום.

בעקבות פניות תושבים למחלקה הוטרינרית העירונית בדבר מפגעי בעלי חיים, הריינו להזכיר לתושבים שלפי  חוק העזר לבני עי"ש (החזקת בעלי חיים) התשס''ג - 2003, החזקת בעלי חיים שאינם כלבים או חתולים זקוקה לרשיון מטעם המועצה.
על התושבים המחזיקים בבעלי חיים בחצרות מהם להצטייד ברשיון להחזקת בעלי החיים עד תאריך ה 30-11-2009 או להוציא פטור מתחומי המועצה.
לאחר ה-30-11-2009 בעלי חיים בחצרות שלבעליהם לא יהיה רשיון כחוק להחזקתם יענשו כחוק.
לשם קבלת הרישיון יש לפנות לווטרינר המועצה בשעות קבלת הקהל בליווי אישור של וטרינר פרטי המשגיח ומטפל בבעלי החיים שהם א. מחוסנים בכל החיסונים הנדרשים בחוק,
ב. בריאים ואינם מהווים סכנה להגברת הציבור ו/או בעלי החיים במחלות מדבקות.
ג. מוחזקים ומטופלים לפי חוק ובכלל זה חוק צער בעלי חיים (תקנות החזקה של בעלי חיים)
ד. מוחזקים באופן שלא גורם לסביבה מטרדי ריח ורעש.
 
וטרינר המועצה מבקש להזכיר לתושבים שגם החזקת כלבים מותנית ברשיון (במעמד חיסון הכלב כנגד כלבת), וגם המחזיקים כלבים וחתולים נדרשים להחזיקם באופן שימנע כל מפגע שמקורו בבעל חיים לרבות ריחות, רעש וזיהום.
בברכה:
ד''ר צחי נבו, וטרינר המועצה.