"; ?>

חדשות

הרשם לניוזלטר

פרוטוקול מישיבת מועצה 13.11.19

‏ב"ה, טו' חשוון, תש"פ

   ‏13 בנובמבר 2019

 

-1-

 

 

פרוטוקול ישיבתמועצה מן המנין מס' 14 אשר התקיימה ביום רביעי, טו' חשוון תש"פ, 13.11.2019 בשעה 19:30 בלשכת ראה"מ

 

 

נוכחים:

מר אריה גארלה, ראש המועצה

ד"ר סמיון שוורץ, ס' ראש המועצה

מר עזרי אשר, חבר מועצה

מר חיים טירן-זנדני, חבר מועצה

ד"ר דוד נטיס, חבר מועצה (

גב' תמר דנין, חברת מועצה (הגיע בשעה 19:38)

מר עדי אביבי, חבר מועצה (הגיע בשעה 19:40)

 

לא נוכחים:

גב' אסיה סק, חברת מועצה (הודיע שלא תגיע)

מר ברוך אברהם, חבר מועצה

 

משתתפים:

גב' אורנה דוידאי, מנכ"לית המועצה

מר אופיר קלברמן,רו"ח, גזבר המועצה

עו"ד מאיר בן דוד , יועמ"ש למועצה

עדי ארגמן-כרמל-מהנדסת המועצה

 

לא משתתפים:

 

רו"ח שרה שניר, מבקרת המועצה

 

על סדר היום:

 

 1. אישור פרוטוקול מס' 13 מיום11.9.2019 .
 2. אישור דוח ממונה על תלונות הציבור לשנים: 2015,2016,2017 .).
 3. המועצה מסמיכה את פקח המועצה עמיר עזרא לאכוף את החוקים כדלהלן:

א.  כל חוקי העזר של המועצה שאינם נוגדים את החוק

ב. חוק הגנת הסביבה (סמכות פיקוח ואכיפה) תשע"א- 2011 והתקנות על פיו

ג. חוק הסדרת הפיקוח על הכלבים התשס"ג-2002 והתקנות על פיו

ד. חוק העבירות המנהליות- תשמ"ו 1985.

 1. אישור הסכם שימוש בני עקיבא במועדון הנוער.(סעיף זה ירד מסדר היום)
 2. אישור הפעלת דירת הצופים עד לתאריך 31.12.2019 .
 3. אישור הסדר חוב לזמורה: בעקבות תביעה שהגישה זמורה על חוב המועצה אליה בסך של כ-595,911 ₪ בהתאם לכתב התביעה, המועצה מאשרת את ההסדר כדלקמן:

א. הנתבעת תשלם לתובעת חובה, העומד ביום הגשת התביעה על סך של 595,911 ₪ וזאת בתוך 12 חודשים ממועד מתן פסק הדין וזאת, בין היתר, על דרך הקיזוז מהכנסות צפויות מאגרות והיטלי השבחה.

ב. ככל שהקיזוז האמור לא יכסה את החוב הנתבעת לתובעת את הפרש החוב ממקורותיה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. אישור הרכב דירקטריון עמותת א.ח.ו.ת:

בעבר:

דוד שוקר- התפטר

בלה דובריאנסקי- התפטרה

שמעון בן לולו

מרגלית כהן

לריסה זייקו

משה דנין

 

 

 

 

מוצע:

חברי מועצה:

אריה גארלה-יו"ר העמותה

עדי אביבי

דוד נטיס

 

עובדי מועצה:

גזבר – אופיר קלברמן

מהנדסת- עדי ארגמן-כרמלי

מנהלת מחלקת רווחה

 

נציגי ציבור:

ליאור הלוי

אורנית טאסי

אתי לג'אני

אביבית היזמי-סולימאן

אורנה מרחבי

יבגני חייטוביץ

אלכס שכטמן

סוליקא זנדני

 

 

 1. אישור תב"ר מס' 664- שיפוץ אולם ספורט-אופק. סכום התב"ר: 105,000 ₪. מקורות מימון: מפעל הפיס.
 2. אישור תב"ר מס' 665 – שיפוץ בי"ס אפרתי. סכום התב"ר: 160,000 ₪. מקורות מימון: מפעל הפיס. (
 3. אישור תב"ר מס' 666 – שיפוץ בי"ס אופק. סכום התב"ר: 160,000 ₪. מקורות מימון: מפעל הפיס. (
 4. פתיחת חשבון עו"ש במוניציפל בנק בע"מ.
 5. אישור מסגרת אשראי ע"ס 880,000 ₪ בבנק מוניציפל.
 6. הגדלת תב"ר מס' 652 – שיפוץ ספריה.  סכום חדש  : 455,000   ₪.

סכום קודם: 255,000 ₪. מקורות מימון: מפעל הפיס

הגדלה בסך: 200,000 ₪. מקורות מימון: וועדת עזבונות.

           14 . אישור תב"ר מס' 667 -תיקשוב בי"ס אופק. סכום התב"ר: 200,000 ₪. מקורות מימון: משרד     

               החינוך- 150,000 ₪ (מצ"ב מסמך). ציונות 2000/קרסו- תרומה: 50,000 ₪.

סכום התב"ר: 42,000 ₪. מקורות מימון: משרד הפנים-מענקי פיתוח.

 

מקורות מימון: משרד הפנים-מענקי פיתוח.

 

 

 

-3-

 

 

סעיף 1: אישור פרוטוקול מס' 13 מיום11.9.2019 :

 

 

פרוטוקול מס' 13 מיום11.9.2019 – אושר פה אחד

 

 

 

סעיף 2: אישור דו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנים: 2015,2016,2017 :

 

 

דו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנים: 2015,2016,2017 – אושר פה אחד

 

 

 

 

        סעיף 3: המועצה מסמיכה את פקח המועצה עמיר עזרא לאכוף את החוקים כדלהלן:

א.  כל חוקי העזר של המועצה שאינם נוגדים את החוק

ב. חוק הגנת הסביבה (סמכות פיקוח ואכיפה) תשע"א- 2011 והתקנות על פיו

ג. חוק הסדרת הפיקוח על הכלבים התשס"ג-2002 והתקנות על פיו

ד. חוק העבירות המנהליות- תשמ"ו 1985.

 

 

הסמכת פקח המועצה עמיר עזרא לאכוף את החוקים הרשומים דלעיל- אושר פה אחד

 

 

 

 

 

סעיף 4: אישור הסכם שימוש בני עקיבא במועדון הנוער.

 

סעיף זה ירד מסדר היום

 

       סעיף 5: אישור הפעלת דירת הצופים עד לתאריך 31.12.2019:

 

 

הפעלת דירת הצופים עד לתאריך 31.12.2019- אושר פה אחד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4-

 

 

סעיף 6: אישור הסדר חוב לזמורה: בעקבות תביעה שהגישה זמורה על חוב המועצה אליה בסך של כ-595,911 ₪ בהתאם לכתב התביעה, המועצה מאשרת את ההסדר כדלקמן:

א. הנתבעת תשלם לתובעת חובה, העומד ביום הגשת התביעה על סך של 595,911 ₪ וזאת בתוך 12 חודשים ממועד מתן פסק הדין וזאת, בין היתר, על דרך הקיזוז מהכנסות צפויות מאגרות והיטלי השבחה.

ב. ככל שהקיזוז האמור לא יכסה את החוב הנתבעת תשלח לתובעת את הפרש החוב ממקורותיה.

 

 

אישור הסדר חוב לזמורה בסך של כ-595,911 ₪ בהתאם לכתב התביעה, המועצה מאשרת את ההסדר שלעיל – אושר פה אחד

 

 

 

 

 

סעיף 7: אישור הרכב דירקטריון עמותת א.ח.ו.ת:

בעבר:

דוד שוקר- התפטר

בלה דובריאנסקי- התפטרה

שמעון בן לולו

מרגלית כהן

לריסה זייקו

משה דנין

 

מוצע:

חברי מועצה:

אריה גארלה-יו"ר העמותה

עדי אביבי

דוד נטיס

 

עובדי מועצה:

גזבר – אופיר קלברמן

מהנדסת- עדי ארגמן-כרמלי

מנהלת מחלקת רווחה

 

נציגי ציבור:

ליאור הלוי

אורנית טאסי

אתי לג'אני

אביבית היזמי-סולימאן

אורנה מרחבי

יבגני חייטוביץ

אלכס שכטמן

סוליקא זנדני

 

 

הרכב דירקטריון עמותת א.ח.ו.ת – אושר פה אחד

 

 

 

 

 

 

 

-5-

 

 

סעיף 8: אישור תב"ר מס' 664- שיפוץ אולם ספורט-אופק. סכום התב"ר: 105,000 ₪. מקורות מימון: מפעל הפיס.

 

 

תב"ר מס' 664- שיפוץ אולם ספורט-אופק. סכום התב"ר: 105,000 ₪. מקורות מימון: מפעל הפיס- אושר פה אחד

 

 

 

 

סעיף 9: אישור תב"ר מס' 665 – שיפוץ בי"ס אפרתי. סכום התב"ר: 160,000 ₪. מקורות מימון: מפעל הפיס.

 

 

 

 

תב"ר מס' 665 – שיפוץ בי"ס אפרתי. סכום התב"ר: 160,000 ₪. מקורות מימון: מפעל הפיס- אושר פה אחד

 

 

 

 

סעיף 10 : אישור תב"ר מס' 666 – שיפוץ בי"ס אופק. סכום התב"ר: 160,000 ₪. מקורות מימון: מפעל הפיס.

 

 

תב"ר מס' 666 – שיפוץ בי"ס אופק. סכום התב"ר: 160,000 ₪. מקורות מימון: מפעל הפיס – אושר פה אחד

 

 

 

סעיף 11: פתיחת חשבון עו"ש במוניציפל בנק בע"מ:

 

 

פתיחת חשבון עו"ש במוניציפל בנק בע"מ – אושר פה אחד

 

 

 

 

סעיף 12: אישור מסגרת אשראי ע"ס 880,000 ₪ בבנק מוניציפל:

 

 

אישור מסגרת אשראי ע"ס 880,000 ₪ בבנק מוניציפל – אושר פה אחד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6-

 

 

סעיף 13: הגדלת תב"ר מס' 652 – שיפוץ ספריה.  סכום חדש  : 455,000   ₪.

סכום קודם: 255,000 ₪. מקורות מימון: מפעל הפיס

הגדלה בסך: 200,000 ₪. מקורות מימון: וועדת עזבונות.

 

 

 

הגדלת תב"ר מס' 652 – שיפוץ ספריה.  סכום חדש  : 455,000   ₪.

סכום קודם: 255,000 ₪. מקורות מימון: מפעל הפיס

הגדלה בסך: 200,000 ₪. מקורות מימון: וועדת עזבונות – אושר פה אחד

 

 

סעיף: 14:  אישור תב"ר מס' 667 -תיקשוב בי"ס אופק. סכום התב"ר: 200,000 ₪. מקורות מימון: משרד החינוך- 150,000 ₪  ציונות 2000/קרסו- תרומה: 50,000 ש"ח

 

 

 

תב"ר מס' 667 -תיקשוב בי"ס אופק. סכום התב"ר: 200,000 ₪. מקורות מימון: משרד החינוך- 150,000 ₪  ציונות 2000/קרסו- תרומה: 50,000 ₪ - אושר פה אחד

 

 

 

 

 • ראש המועצה מבקש להעלות עוד נושאים לסדר היום, האם מאשרים?

חברי המועצה אישרו פה אחד.

 

 

סעיף 15: אישור תב"ר מס' 668- החלפת דלת הכנסיה הראשית של בנין המועצה לדלת נגישה.

סכום התב"ר: 42,000 ₪. מקורות מימון: משרד הפנים-מענקי פיתוח.

 

 

 

תב"ר מס' 668- החלפת דלת הכנסיה הראשית של בנין המועצה לדלת נגישה.

סכום התב"ר: 42,000 ₪. מקורות מימון: משרד הפנים-מענקי פיתוח – אושר פה אחד

 

 

 

 

סעיף 16:.אישור תב"ר מס' 669- רכישת כלי רכב תפעולי למח' אזעקה . סכום התב"ר: 150,000 ₪.

מקורות מימון: משרד הפנים-מענקי פיתוח.

 

 

 

תב"ר מס' 669- רכישת כלי רכב תפעולי למח' אחזקה . סכום התב"ר: 150,000 ₪.

מקורות מימון: משרד הפנים-מענקי פיתוח – אושר פה אחד

 

 

 

 

 

 

 

 

-7-

 

 

 

 

 

סעיף 17: אישור הארכת תוקף הקצאת קרקע לעמותת "היכל התורה".

 

 

הארכת תוקף הקצאת קרקע לעמותת "היכל התורה"- אושר פה אחד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הישיבה ננעלה.

 

רשמה:

אורנה דוידאי

מנכ"לית המועצה

 

 

 

 

אני מאשר,

 

אריה גארלה

ראש המועצה