"; ?>

חדשות

הרשם לניוזלטר

הודעה לציבור בדבר עדכון מדד לתקופה מס' 1 לשנת הכספים 2020

המועצה המקומית בני עי"ש (להלן: "המועצה") מתכבדת בזאת להודיע לציבור, כדלקמן:

  1. עקב שגגה לא עודכן המדד בתלוש השנתי לשנת הכספים 2020.
  2. הנ"ל תוקן ובהתאם בתלוש הבא לחודשים מרץ-אפריל 2020 תבוא לידי ביטוי יתרת חישוב המדד.
  3. מובהר למשלמים בהוראת הקבע כי עדכון המדד יתווסף להוראת הקבע הבאה.

                                              

 

עמכם הסליחה.

 

בברכה,

מחלקה הגביה

מועצה מקומית בני עי"ש