"; ?>

חדשות

הרשם לניוזלטר

מכרזים 2019

 

 

  המכרז  מועד הגשה לפרטים
  מכרז מספר29/2019 עו"ס קהילתי 16.1.2020 לפרטים
 

מכרז מספר 28/2019 עו"ס לחוק נוער+ עו"ס משפחות

16.1.2020 לפרטים
 חדש

 

מכרז מספר: 26/2019 עו"ס לחוק נוער+ עו"ס משפחות

16/12/2019 לפרטים
 חדש  

מכרז מס': 27/2019 מנהל יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול

 16/12/2019  לפרטים 
 חדש

 

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים/מתכננים/ספקים/מנהלי פרויקטים של מועצה מקומית בני עי"ש  

 

 1/12/2019  לפרטים 

 

מכרז מס' 25/2019 לתפקיד עובד תחזוקה כללי

 10/11/2019 לפרטים

 

 

מס' מכרז:  24/2019 אב בית/ איש תחזוקה בבית   

10/11/2019 לפרטים
  מכרז פנימי/ חיצוני לתפקיד יועץ משפטי לרשות המקומית 31/10/2019 לפרטים
  מכרז 21/2019פקח/ית חנייה וחוקי עזר( רב תכליתי) 02/09/2019  לפרטים
  מכרז 20/2019 שירותי הסעות תלמידים במוסדות חינוך רגיל ומיוחד לשנת הלימודים תש"פ  19/8/2019  לפרטים
  מכרז 6/2019 מתן שירותי הסעות כולל ליווי מחלקת רווחה 2/9/2019 לפרטים
 

מכרז מספר: 17/2019 מנהל המחלקה לשירותים חברתיים

 31/07/2019  לפרטים
  מכרז מספר 7/2019 רופא ווטרינר מועצת בני עי"ש 33% משרה 10/04/2019 לפרטים
  בקשה להצעות מחיר - שלטי חוצות"  24/03/2019  לפרטים
   מכרז מספר 5/2019 עו"ס מיצוי זכויות ותעסוקה  28/02/2019  לפרטים
  4/2019 עבודות שיפוץ ובנייה, במוסדות חינוך ומבני ציבור, שיקום ושיפוץ של תשתיות עירוניות  18/03/2019  לפרטים
   מכרז פומבי מס' 2/2019 למתן שירותי ייעוץ תנועה וכבישים מקצועי גני טל  20/01/2019  לפרטים
   מכרז 1/2019 מתן שירותי שמאות ונזקי טבע למועצה מקומית בני עי"ש  17/02/2019  לפרטים
   מכרז שירותי גביה משפטיים עבור המ.מ בני עי"ש  03/03/2019  לפרטים
   מכרז מס'8/2019 מהנדס המועצה המקומית בני עי"ש 100% משרה  20/052019  לפרטים
 

מכרז מספר 9/2019  רופא ווטרינר מועצת בני עי"ש 33% משרה

 06/05/2019  לפרטים
 

מכרז מספר 10/2019 גזבר ברשות המקומית בני עי"ש 100% משרה

 21/5/2019  לפרטים
 

הזמנה להציע הצעות לבחירת עורכי דין חיצוניים לתביעות נזיקין

21/7/2019 לפרטים 
 

מכרז  לתפקיד אב בית ביהס אפרתי 

16/06/2019 לפרטים
 

מכרז לתפקיד 13/19 פקח חנייה וחוקי עזר רב תכליתי 

25/07/2019 לפרטים
 

מכרז מס' 11/2019 מהנדס המועצה המקומית בני עי"ש

 24.06.2019  לפרטים
 

מכרז מספר 16/2019 רופא ווטרינר

1/8/2019 לפרטים
 

מכרז מספר 3/2019 - הפעלת צהרונים

25/7/2019 לפרטים