"; ?>

חדשות

 • תמונה של חוק העזר לבני עי"ש (החזקת בעלי חיים
  חוק העזר לבני עי"ש (החזקת בעלי חיים
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של הודעה בדבר התקשרות באמצעות החברה למשק וכלכלה
  הודעה בדבר התקשרות באמצעות החברה למשק וכלכלה
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של שעות קבלת קהל ב מח' החינוך החל מספטמבר 2019
  שעות קבלת קהל ב מח' החינוך החל מספטמבר 2019
  יום ג' בשעות  16:00-18:00 עם הרשמה מראש בלבד אצל מזכירת המחלקה   קרא עוד >>
 • תמונה של שינויים בהסדרי התנועה בישוב כפי שאושרו בוועדת תנועה
  שינויים בהסדרי התנועה בישוב כפי שאושרו בוועדת תנועה
  לפרטים נוספים תושבים יקרים! להלן שינויים בהסדרי התנועה בישוב כפי שאושרו בוועדת תנועה מיום 10.3.19 : קרא עוד >>
 • תמונה של נוהל קבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)
  נוהל קבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של פר"ח: פעילות חברתית מזמינה את הסטודנטים
  פר"ח: פעילות חברתית מזמינה את הסטודנטים
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של הזמנה להציע הצעות לבחירת עורכי דין חיצוניים לתביעות נזיקין
  הזמנה להציע הצעות לבחירת עורכי דין חיצוניים לתביעות נזיקין
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • הקמת חניון משאיות "אופק"
  •בימים האחרונים החלו עבודות הנדסיות ופיתוח תשתית בחניון המשאיות ממערב לבית הספר 'אופק',        עבודות אלו יימשכו מספר שבועות, בתקופה זו השטח הינו אתר בנייה מסוכן! •מבחינה בטחונית הונחה מערך אבטחת מוסדות החינוך לתת תיעדוף למקום המדובר, תוך שיתוף פעולה עם משטרת ישראל וגורמי הרשות המקומית. •הסגל החינוכי והמקצועי בבית הספר קיבל דגשים להפרדה בין פעילות ילדים (בדגש על הפסקות)      לבין פעילויות קבלניות כפי שמתחייב על-ידי חוזר מנכ"ל, משרד החינוך. •אנו מבקשים מהציבור הרחב בכלל והורי ילדי בית הספר 'אופק' בפרטלמנוע מעבר של ילדים ואזרחים באיזור בו מתבצעות עבודות בנייה ותנועה של רכבים הנדסיים וכדומה. •אנו מזכירים כי גם בשעות שלאחר פעילות (ערב, לילה, סופי שבוע) – אין להיכנס לאתרי בנייה,        מדובר בסכנת חיים! •בדרך היורדת מאולם הספורט למגרש החניה קיים שער ירוק שעד עתה היה פתוח לרווחה:      שער זה ייסגר בימים הקרובים כך שהמעבר ממגרש המשאיות לבית הספר יהיה חסום.   ת ו ד ה   ר ב ה   ע ל   ש י ת ו ף   ה פ ע ו ל ה!   בברכה,   קב"ט המועצה קרא עוד >>
 • חדש ! קטלוג ספריית בני-עי"ש כעת באינטרנט
  לפרטים נוספים לפרטים נוספים והנחיות בקרו בדף הספריה קרא עוד >>
 • תמונה של למועצת בני עי"ש דרושות סייעות
  למועצת בני עי"ש דרושות סייעות
  לפרטים נוספים   למועצת בני עי"ש דרושות סייעות עם נסיון ורקע בחינוך. לפרטים ניתן לפנות למחלקת חינוך בטל' 08-8595109 קרא עוד >>
 • תמונה של להלן שינוי בהגשת בקשה להנחה בארנונה החל משנת 2018
  להלן שינוי בהגשת בקשה להנחה בארנונה החל משנת 2018
  לפרטים נוספים   "בהתאם להנחיות משרד הפנים בנוגע להגשת בקשה למבחן הכנסה לשנת 2019 (ראה קובץ תקנות 7765 מיום 19.1.17), על המבקש להגיש:  12 תלושי שכר (דהיינו ינואר עד דצמבר 2018) או 3 חודשים אחרונים כפי שהיה עד היום (דהיינו אוקטובר נובמבר דצמבר 2018).. לחילופין ניתן להציג תלוש דצמבר 2018 ובתנאי שמופיע בו סכום מצטבר שנתי וחודשי עבודה, תדפיסי בנק יש הגיש 3 חודשים אחרונים. במידה והמבקש לא עבד מלא במהלך השנה עליו להגיש אישורי אבטלה ותדפיסי בנק לחודשים המבוקשים"   קרא עוד >>

הרשם לניוזלטר

מכרזים 2019

 

 

  המכרז  מועד הגשה לפרטים
 חדש

מכרז מספר: 26/2019 עו"ס לחוק נוער+ עו"ס משפחות

16/12/2019 לפרטים
 חדש  

מכרז מס': 27/2019 מנהל יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול

 16/12/2019  לפרטים 
 חדש

 

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים/מתכננים/ספקים/מנהלי פרויקטים של מועצה מקומית בני עי"ש  

 

 1/12/2019  לפרטים 

 

מכרז מס' 25/2019 לתפקיד עובד תחזוקה כללי

 10/11/2019 לפרטים

 

 

מס' מכרז:  24/2019 אב בית/ איש תחזוקה בבית   

10/11/2019 לפרטים
  מכרז פנימי/ חיצוני לתפקיד יועץ משפטי לרשות המקומית 31/10/2019 לפרטים
  מכרז 21/2019פקח/ית חנייה וחוקי עזר( רב תכליתי) 02/09/2019  לפרטים
  מכרז 20/2019 שירותי הסעות תלמידים במוסדות חינוך רגיל ומיוחד לשנת הלימודים תש"פ  19/8/2019  לפרטים
  מכרז 6/2019 מתן שירותי הסעות כולל ליווי מחלקת רווחה 2/9/2019 לפרטים
 

מכרז מספר: 17/2019 מנהל המחלקה לשירותים חברתיים

 31/07/2019  לפרטים
  מכרז מספר 7/2019 רופא ווטרינר מועצת בני עי"ש 33% משרה 10/04/2019 לפרטים
  בקשה להצעות מחיר - שלטי חוצות"  24/03/2019  לפרטים
   מכרז מספר 5/2019 עו"ס מיצוי זכויות ותעסוקה  28/02/2019  לפרטים
  4/2019 עבודות שיפוץ ובנייה, במוסדות חינוך ומבני ציבור, שיקום ושיפוץ של תשתיות עירוניות  18/03/2019  לפרטים
   מכרז פומבי מס' 2/2019 למתן שירותי ייעוץ תנועה וכבישים מקצועי גני טל  20/01/2019  לפרטים
   מכרז 1/2019 מתן שירותי שמאות ונזקי טבע למועצה מקומית בני עי"ש  17/02/2019  לפרטים
   מכרז שירותי גביה משפטיים עבור המ.מ בני עי"ש  03/03/2019  לפרטים
   מכרז מס'8/2019 מהנדס המועצה המקומית בני עי"ש 100% משרה  20/052019  לפרטים
 

מכרז מספר 9/2019  רופא ווטרינר מועצת בני עי"ש 33% משרה

 06/05/2019  לפרטים
 

מכרז מספר 10/2019 גזבר ברשות המקומית בני עי"ש 100% משרה

 21/5/2019  לפרטים
 

הזמנה להציע הצעות לבחירת עורכי דין חיצוניים לתביעות נזיקין

21/7/2019 לפרטים 
 

מכרז  לתפקיד אב בית ביהס אפרתי 

16/06/2019 לפרטים
 

מכרז לתפקיד 13/19 פקח חנייה וחוקי עזר רב תכליתי 

25/07/2019 לפרטים
 

מכרז מס' 11/2019 מהנדס המועצה המקומית בני עי"ש

 24.06.2019  לפרטים
 

מכרז מספר 16/2019 רופא ווטרינר

1/8/2019 לפרטים
 

מכרז מספר 3/2019 - הפעלת צהרונים

25/7/2019 לפרטים