חדשות

 • תמונה של הודעה בדבר התקשרות באמצעות החברה למשק וכלכלה
  הודעה בדבר התקשרות באמצעות החברה למשק וכלכלה
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של שעות קבלת קהל ב מח' החינוך החל מספטמבר 2019
  שעות קבלת קהל ב מח' החינוך החל מספטמבר 2019
  יום ג' בשעות  16:00-18:00 עם הרשמה מראש בלבד אצל מזכירת המחלקה   קרא עוד >>
 • תמונה של שינויים בהסדרי התנועה בישוב כפי שאושרו בוועדת תנועה
  שינויים בהסדרי התנועה בישוב כפי שאושרו בוועדת תנועה
  לפרטים נוספים תושבים יקרים! להלן שינויים בהסדרי התנועה בישוב כפי שאושרו בוועדת תנועה מיום 10.3.19 : קרא עוד >>
 • תמונה של כולם מדברים על הקאנביס
  כולם מדברים על הקאנביס
  לפרטים נוספים יש שינוי בחוק מבולבלים   קרא עוד >>
 • תמונה של נוהל קבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)
  נוהל קבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של בטחון בני עי"ש - דף מידע לציבור
  בטחון בני עי"ש - דף מידע לציבור
  לפרטים נוספים תושבי בני עי"ש  היקרים,   קרא עוד >>
 • תמונה של הזמנה להציע הצעות לבחירת עורכי דין חיצוניים לתביעות נזיקין
  הזמנה להציע הצעות לבחירת עורכי דין חיצוניים לתביעות נזיקין
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של סיור לירושלים, בלעדי לתושבי בני עי"ש!
  סיור לירושלים, בלעדי לתושבי בני עי"ש!
  לפרטים נוספים לציון זכרו ופעלו של בנימין זאב הרצל קרא עוד >>
 • תמונה של בני הנוער של של בני עי"ש, זה הזמן להירשם לקבוצת הקט-רגל שלנו!
  בני הנוער של של בני עי"ש, זה הזמן להירשם לקבוצת הקט-רגל שלנו!
  לפרטים נוספים הנרשמים יהנו מתוכנית עשירה הכוללת:  קרא עוד >>
 • תמונה של למועצת בני עי"ש דרושות סייעות
  למועצת בני עי"ש דרושות סייעות
  לפרטים נוספים   למועצת בני עי"ש דרושות סייעות עם נסיון ורקע בחינוך. לפרטים ניתן לפנות למחלקת חינוך בטל' 08-8595109 קרא עוד >>
 • תמונה של להלן שינוי בהגשת בקשה להנחה בארנונה החל משנת 2018
  להלן שינוי בהגשת בקשה להנחה בארנונה החל משנת 2018
  לפרטים נוספים   "בהתאם להנחיות משרד הפנים בנוגע להגשת בקשה למבחן הכנסה לשנת 2019 (ראה קובץ תקנות 7765 מיום 19.1.17), על המבקש להגיש:  12 תלושי שכר (דהיינו ינואר עד דצמבר 2018) או 3 חודשים אחרונים כפי שהיה עד היום (דהיינו אוקטובר נובמבר דצמבר 2018).. לחילופין ניתן להציג תלוש דצמבר 2018 ובתנאי שמופיע בו סכום מצטבר שנתי וחודשי עבודה, תדפיסי בנק יש הגיש 3 חודשים אחרונים. במידה והמבקש לא עבד מלא במהלך השנה עליו להגיש אישורי אבטלה ותדפיסי בנק לחודשים המבוקשים"   קרא עוד >>

הרשם לניוזלטר

צו ארנונה 2020

 

להורדת צו ארנונה 2020 לחצו כאן

 

המועצה המקומית בני עי"ש


צו המיסים לשנת 2020


תעריפי הארנונה עודכנו בשיעור של: 2.58%
בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג – 1992, ומכוח הוראות תקנות ההסדרים המשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 1994), התשנ"ד – 1993, מוטלת בזאת ארנונה כללית שתשולם ע"י הבעלים ו/או המחזיקים בנכסים לשנת 2020 (לתקופה 01/01/2020 ועד 31/12/2020.

פרק א' – ההגדרות ופרוטים:

1.1 כל תחום שיפוט המועצה המקומית בני עי"ש הינו אזור אחד.
1.2 מ"ר – מטר מרובע וגם / או חלק ממנה.
1.3 שטח הבניין המשמש למגורים פירושו, כל השטח הבנוי ברוטו כולל (את מרכיבי השטח).
1.4 שטח שאינו משמש למגורים:
השטח הבנוי של המבנה עפ"י מידות חוץ של המבנה לרבות חדרי כניסה, פרוזדורים, הול, שירותים, סככות, יציע, מרתפים, מקלטים, מרפסות וכל שטח מקורה אחר וכולל את הקרקע הצמודה לבניין עד שטח של 50 מ"ר.
יתרת שטח הקרקע תחויב לפי תעריף קרקע תפוסה.

1.5 סיווג נכסים:
1.5.1 מבנה מגורים – לרבות בתי אבות
1.5.2 משרדים, שירותים ומסחר – לרבות מתקני חשמל, תחנות אוטובוס, מסעדות, בתי קולנוע, תחנות דלק, חנויות, רשתות שיווק, דוכנים, מרכולים, ובתי מרקחת, למעט בנקים וחברות ביטוח.
1.5.3 בנקים – כהגדרת מוסד בסעיף 1 לחוק בנק ישראל (תשי"ד 1954), מבנים המוחזקים ע"י בנק או תאגיד, בשיטתו ו/או מטעמו וכל סוגי המבנים המשמשים לצורכי בנק, לרבות חברת ביטוח.
1.5.4 תעשייה – לרבות מפעלי בנייה ומחצבות.
1.5.5 מבנה חקלאי – מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית ומשמש לצורכי חקלאות למעט מבנה ששטחו עולה על 500 מ"ר ולמעט מבנה שהשימוש שנעשה בו הינו תעשייה.
1.5.6 מלאכה – לרבות מוסכים.
1.5.7 בתי מלון – לרבות בתי הארחה ואכסניות.
1.5.8 אדמה חקלאית – כמשמעותה בסעיף 269 לפקודת העיריות.
1.5.9 קרקע תפוסה – כמשמעותה בסעיף 269 לפקודת העיריות. כל קרקע שאינה קרקע חקלאית משתמשים ומחזיקים אותה לא יחד עם בניין.
1.5.10 נכסים אחרים – סוגי נכסים שאינם מפורטים לעיל.

פרק ב' – תעריפי חיוב לארנונה הכללית לשנת 2020 בש"ח למ"ר:
.

2.1 מבנה מגורים    סוג הנכס    תעריף שנתי 
2.1.1 מבנה מגורים        101              40.47 ₪. למ"ר 
2.1.2 מבנה מגורים להוציא     102   40.47 ₪ למ"ר 
מבנה מגורים צמודי קרקע      
2.1.3 נכסים המשמשים בחצר 
בית מגורים המשמשים 
לצרכים ביתיים ושאינם 
צמודים מגורים: מבנה 
עזר מחסנים וסככות ובלבד 
שאינם משמשים למגורים,  
   
לעסק לתעשייה וכדו'   160 19.09 ₪ למ"ר 
2.2 חנויות, שירותים ומסחר     
2.2.1 חנויות, שירותים ומסחר  301  108.73 ₪ למ"ר 
2.2.2 תחנות דלק מבנה   310 382.85 ₪ למ"ר
2.2.3 מרפאות    320 194.47 ₪ למ"ר
2.2.4 משרדים   330     221.77 ₪ למ"ר
2.3 בנקים    500    608.65 ₪ למ"ר
2.4 תעשייה    440   170.07 ₪ למ"ר 
2.5 מלאכה   400  221.77 ₪ למ"ר
2.6 אדמה חקלאית     
2.6.1 פרדס או מטע  630 90.08 ₪ לדונם 
2.6.2 אדמה חקלאית לא מעובדת     
(אדמת בור)   690     689.61 ₪ לדונם
2.6.3 אדמה חקלאית אחרת    670    689.61 ₪ לדונם 
2.7 קרקע תפוסה   700 54.61 ₪ לדונם 
2.8 נכסים אחרים   250    194.36 ₪ למ"ר 
2.9 מוסדות – למעט מקלטים ולרבות מחסנים, פטורים מתשלום ארנונה מכוח החוק, ישולמו דמי השתתפות לכיסוי הוצאות מיוחדות המוצאות לטובתם כגון: פינוי אשפה וכיוצ"ב בשיעור של שליש הארנונה.     


פרק ג' – מועדים והסדרי תשלומים הנחות ופטורים


3.1 מועד תשלום
המועד לתשלום הארנונה יחול ב-1/1/2020. לכל תשלום שיעשה לאחר מועד זה, יתווספו הפרשי הצמדה כחוק.


3.2 הסדרי תשלום
3.2.1 למשלמים מראש את כל המיסים עד 31/01/20 תינתן הנחה של 2%.
3.2.2 מבלי לפגוע באמור לעיל ולנוחיות התושבים הוחלט לאפשר
לשלם את הארנונה בשישה תשלומים צמודי מדד על פי חוק, כדלקמן:

להלן "ההסדר":
3.2.2.1 "הסדר" זה יאבד את תוקפו אם לא ישולם אחד
מתשלומי הארנונה במועדו והמועצה תהיה רשאית לדרוש את מלוא יתרת החיוב השנתי שתחילתו בתאריך 1.1.2020.
3.2.2.2 "הסדר" זה לא יחול באם תידרש המועצה לתת אישור
לביצוע פעולה כלשהיא במשרדי ספרי האחוזה ו/או היתרי בניה ו/או כל אישור אחר המעיד על גמר חשבון וסילוק חובות. במקרים אלה האזרח ישולם את החיוב במלואו במזומן.

3.2.3 למשלמים בהסדר גבייה מרוכזת (הוראות קבע בבנק) יגבה
הסכום ב- 12 תשלומים שווים וצמודים כל 15 לחודש החל מ- 15 לינואר 2020 ותינתן הנחה של 2%.

3.3 הנחות ופטורים
הנחות ופטורים יינתנו בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג 1993.
הנחה בהתאם לסעיפים 2 (1) עד 2(10) לתקנות תינתן בהתאם לתנאים והמבחנים הקבועים בו בשיעור של 90% מסך ההנחה המקסימלית המותרת לפי סעיפים אלה.
3.4 ערר על קביעת ארנונה כללית
3.4.1 נישום רשאי להשיג תוך 90 יום מיום קבלת הודעות התשלום
בפני מנהל הארנונה, וזאת מהסיבות הבאות:
.1 הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.
.2 נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
.3 אינו מחזיק בנכס כמשמעו בפקודת העיריות.

3.4.2 על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך 60 יום מיום קבלת
ההשגה.


3.4.3 ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת התשובה לועדת ערר של
הרשות המקומית.
3.4.4 על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום
מסירת ההחלטה לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא בתחום הרשות המקומי.בברכה

גארלה אריה
ראש המועצה המקומית בני עי"ש