"; ?>

חדשות

הרשם לניוזלטר

חזון המחלקה

מחלקת החינוך במועצה המקומית בהלימה לחזון המשרד רואה את החינוך כערך ראשון במעלה, המחייב מתן מענה הולם לכל תלמיד מאז הגיעו לטרום חובה תוך יצירת תנאים מיטביים והתאמה במסגרות החינוכיות השונות כדי לתת הזדמנות שווה לכל התלמידים בשאיפה לקדם את כולם למיצוי ומצוינות של כל פרט במערכת ושילוב בין צרכיו הרגשיים החברתיים והלימודיים. חינוך לערכים נעלים במגמה לבסס את רמת השייכות והמחויבות האישית לחברה בישראל.

חזון

פיתוח האני מאמין של כל תלמיד ביכולת וברצון האישיים להגשים את חלומותיו להגיע אל היעד אותו הציב בתחילת דרכו ולאפשר את התנאים הבסיסיים למטרה זו בהלימה לחזון הישוב.

מטרות

קידום ושיפור הפדגוגיה בכל הרמות

פיתוח תכניות לימוד חדשניות

יצירת דיאלוג פורה בשיח החינוכי המשותף לקהילה

צמצום הפערים החברתיים

ייעול והרחבה של השרות הפסיכולוגי החינוכי

רצף חינוכי מתוך ראיה הוליסטית

יצירת מסגרות העשרה בשעות הפנאי

סתירה בינוי והרחבת מוסדות החינוך