"; ?>

חדשות

הרשם לניוזלטר

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

'הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים' היא הגוף הממונה על ניהול הפעילויות לקידום הבטיחות בדרכים, על תיאום בין הגופים העוסקים בתחום זה. הרשות פועלת כגורם יוזם ומקצועי המסייע ומעמיד לרשות הממשלה את האמצעים הנדרשים להגברת הבטיחות, לצמצום התאונות ולהפחתת חומרתן. ההתמקדות הינה בגורם האנושי כגורם העיקרי לתאונת הדרכים.

חזון

הפחתת מספר תאונות הדרכים ומספר ההורגים בבני עי"ש.

מטרות

הגברת המודעות לבטיחות בדרכים על ידי ייזום וביצוע פעולות חינוך הסברה והדרכה לכלל האוכלוסייה. צמצום מספר תאונות הדרכים נמצא בראש סדר העדיפות.

תיאום והפעלת כל הגופים, הארגונים והגורמים שיש להם נגיעה לבטיחות בדרכים והיכולת לסייע לקידום הבטיחות.

הסברה:

לתכנן, לקדם ולקיים פעילות הסברה ופעילויות אחרות במטרה להגביר את מודעות הציבור (תפיסות, עמדות והתנהגויות) וליצור תשתית לשינוי התנהגותי בנושא הבטיחות בדרכים.

קיום פעולות ההסברה כוללות שימוש באמצעי התקשורת (אינטרנט, רשתות חברתיות וסלולר, פלייר פרסום, אמצעי פרסום עם מסר בטיחותי ועוד), פעילויות בשטח – מפגשים בלתי אמצעיים עם הציבור הרחב.

אכיפה:

ביצוע פעולות אכיפה בשיתוף פעולה על משטרת התנועה של תחנת קריית מלאכי:

ייזום מבצעי אכיפה של משטרת התנועה בתחנת קריית מלאכי במוקדים המועדים לתאונות דרכים. 

בנוסף, נשלחים תושבים מתנדבים מהיישוב להכשרה מקצועית מטעם המשטרה על מנת להיות שותפי אכיפה בנושא בטיחות בדרכים.

הפעלת ימי שיא מרובה אטרקציות עם מסרים בטיחותיים (כגון יום ילק"מ).

חינוך:

מתן הסברה ישירה לציבור הרחב במועדון הנוער, מועדון הקשישים, בתי הספר היסודיים, גנים ועוד.

רכזות הזה"ב בבתי הספר מהווים שלוחה של המטה לבטיחות בדרכים בשיתוף משרד החינוך, הן מקיימות פעילויות רבות לתלמידי בתי הספר וימי שיא בנושא זהירות בדרכים.

מתן הרצאות לבני נוער, צעירים והורים במטרה לשנות את תרבות התנהגות בכבישים בקרב הציבור.

הכשרת מפקדי זה"ב בבתי ספר היסודיים על ידי ראש צוות זה"ב מתחנת המשטרה בקרית מלאכי.

מתן הפעלות שונות לבתי הספר בשיתוף השוטר הקהילתי וגורמים נוספים ממשטרת ישראל.

וועדת בטיחות בדרכים:

ועדת בטיחות בדרכים היא ועדת חובה ברשויות. תפקיד הועדה הוא ליזום ולתכנן פעילויות בנוסף על תכנית העבודה השנתית  בתחומים הנוגעים לבטיחות בדרכים ביישוב. הועדה מתכנסת 2-3 במהלך השנה. יו"ר הוועדה הינו ראש המועצה מר אריה גראלה.

דבר מנהל המטה: המטה היישובי לבטיחות בדרכים בבני עי"ש, רואה את החינוך כמשימה עליונה שמטרתה שמירה על חיי אדם, מניעת תאונות דרכים וחינוך להתנהגות בטיחותית, סובלנית ומכבדת את בני האדם. הבטיחות בדרכים הנו בעל חשיבות מרבית נוכח העובדה שמדובר בחיי אדם ומעורבים בו היבטים בתחומי התשתיות, האכיפה והגורם האנושי.

לינק של האתר 'הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים'

מנהל המטה: אביחי אוסדון

מייל: avihai@bney-ayish.muni.il

נייד:  0506669626