"; ?>

חדשות

הרשם לניוזלטר

חזון

חזונה של מחלקה לשירותים חברתיים בני עי"ש, בהנחייתו ובהשראתו של ראש המועצה מר אריה גארלה, הינו חלק מהחזון הישובי ומשתלבת בו בכל תחומי החיים הקהילתיים:

"המחלקה תפעל לרווחת תושבי הישוב, באופן בו כל תושב המעוניין בכך וזכאי לכך, יזכה לליווי מסייע לקידומו האישי והמשפחתי, לקידום ילדיו ומשפחתו בתחומים החברתיים ההשכלתיים והכלכליים, וכן למיצוי זכויותיו האזרחיות.

במסגרת זו תפעיל המחלקה כלים פרטניים, קבוצתיים וקהילתיים לרבות שירותים משותפים לקבוצות אוכלוסייה מאופיינות לתחזוקן וקידומם.

המחלקה תפעל כך ביתר שאת בקבוצות מיקוד של ילדים ,בני נוער וצעירים"

מטרת העל הינה אכן להוות סוכן שינוי לתושבים המבקשים זאת על כל המשתמע מכך.

יעד המועצה בתחום הרווחה הינו קידומם באופן משמעותי של בני נוער וצעירים ,בתחומי העיסוק ובתחום הפנאי.

האמצעים שנבחרו לשם כך ליישום יעד זה:

1. הקמת יחידת נוער בישוב, בשיתוף משרדי ממשלה שונים. בביצוע.

2. הקמת מועצת נוער ישובית. לפני ביצוע.

3. הקמת מרכז עצמה-"מרכז נושמים לרווחה ועוצמה" ושילוב צעירים בהכנה לחיי עבודה והשכלה בתוכו.-בוצע ובתהליך.

4. עבודת תכנון הקמת מרכז צעירים לקידום חברתי ולתרבות.

5. עבודת תכנון מרכז הורים וילדים .