"; ?>

חדשות

הרשם לניוזלטר

עובדים סוציאלים

טלפון ישיר

EMAIL

תחום אחריות

שם העובד

08-8595162

m_revaha@bney-ayish.muni.il

מנהלת המחלקה

רינת אלמוג יעקבי

08-8595125

malca@bney-ayish.muni.il

עובדת מנהל וזכאות

מלכה בנג'י

08-8595162

zacaut@bney-ayish.muni.il

עובדת מנהל וזכאות

אורית אזואלוס

08-8595152

eytan@bney-ayish.muni.il

עו"ס נוער וצעירים, יו"ר ועדות תכנון

איתן תמרי

08-8595153

erez@bney-ayish.muni.il

עו"ס משפחות, סדרי דין, מטפל זוגי ומשפחתי

ארז בר שלום

08-8595161

osshikum@bney-ayish.muni.il

עו"ס שיקום ומוגבלויות

הדס בוהלטר

08-8595155

kashishos@bney-ayish.muni.il

עו"ס אזרחים ותיקים

חדווה כהן

08-8595151

mira@bney-ayish.muni.il

עו"ס נערות במצוקה

מירה כהן

08-8692413

moadonzahav@bney-ayish.muni.il

עובדת שכונתית ומרכזת מועדון קפה אירופה

קלאודיה גליאנץ