"; ?>

חדשות

הרשם לניוזלטר

תברואה ורישוי עסקים

תברואן המועצה :

מר יונתן יהודה

מס' טל 08-8595119

 

רישוי עסקים:

גב' בתיה אלמוזלינו

תחומי פעילות

איכות חיים וסביבה (ניקיון/ אשפה ומיחזור/ הדברה/רישוי עסקים).

במסגרת תחומים אלו מטפל האגף בכל הקשור לפיתוח/ פיקוח/ ובקרה במגוון תחומי העשייה.

מטרות

שמירה על הסדר הציבורי, הניקיון ואיכות החיים והסביבה של תושבי העיר בהתאם לחזון ראש העיר לשמירה על עיר "נקייה וירוקה".

ביצוע פרויקטים בשנה האחרונה:

 החלת פרויקט מפרידים במקור בכל רחבי העיר.

 הרחבת רמת המיחזור בעיר.

 אפיון ורכש כלי אצירה חדשים כולל טמוני קרקע.

 קביעת נוהל שימור רחובות עדכני (הוצאת סחורה, כסאות ושולחנות מחוץ לעסקים).

 מתן רישיון לעסק ובדיקתו בעמידת דרישות החוק

 

הודעה לתושבים

הודעה לתושבים

חידוש פחים