"; ?>

חדשות

הרשם לניוזלטר

פיקוח עירוני

פקח עירוני

מר יונתן יהודה

 

מס' טל'  08-8595119

דוא"ל: pikuah@bney-ayish.muni.il

מטרות

שמירה על הסדר הציבורי, הניקיון ואיכות החיים והסביבה של תושבי היישוב

1. אכיפה וסדר ציבורי (פיקוח עירוני/ פיקוח על החניה).

 פינוי גרוטאות הרכב מהעיר.

 אכיפה כנגד צואת כלבים.

 אכיפה כנגד השלכת פסולת ברשות הרבים

 אכיפה כנגד שילוט ומודעות שלא ע"פ חוק עזר

 פיקוח :

 לחוקי עזר רשותיים לחץ כאן