"; ?>

חדשות

הרשם לניוזלטר

קב"ט

מחלקת בטחון ובטיחות סביבתית

צוות המחלקה:

מר אור חיימוביץ'  - קב"ט ,08-8596150 פקס 08-8690820


פעילות המחלקה:

רענון ובקורת בנושא בטחון ובטיחות

בקורת מיגון מוסדות חינוך ומוסדות ציבור 

הכנת תוכניות והכשרת עובדים לחירום

קביעת נוהל בטחון ובטיחות באירועים המוניים

ארגון ותרגול מערך החירום ברשות

מוסדות חינוך:

בקורת והכנת מוסדות חינוך לחירום ולשגרה

הנפקת אישורי בטיחות לפתיחת שנה

בדיקות בטיחות תקופתיים במוסדות חינוך

יישום תכנית עבודה שנתית לבטחון ובטיחות לפי נוהל המחוז

בקורת נהלי בטחון ובטיחות לפיחוזר מנכ"ל

הפעלת מאבטחים במוס"ח 

הדרכת רכזות בטחון וטיולים בבתי הספר

ליווי מערך הטיולים ופעיות חוץ מוסדית

הדרכה וליווי בתרגילים ארציים במוסדות חינוך

פקע"ר:

מימוש תכנית עבודה כפי שגובשה עם פיקוד העורף

קשר רציף עם רח"ל ומשרדי הממשלה לחירום

חירום:

ניהול מרכז הפעלה רשותי

ניהול והנחייה מערך מל"ח רשותי

ביצוע תרגילים לרענון והכשרה

טיפול באחזקת מקלטים ציבוריים

הפעלת חפ"ק רשותי בחירום

בקורת שוטפת באחזקת וטיפול בציוד לחירום.