"; ?>

חדשות

הרשם לניוזלטר

מרכז שיטור וקהילה

אמיל גונן (מש"ק) –050-6272396 

פקס -088597329

 כתובת - רחוב האלה 18

קבלת קהל בכל השבוע

10:00-14:00

18:00-22:00

ניתן לשינוי בתאום מראש בטלפונים

מרכז השיטור הקהילתי מהווה נקודת קצה של תחנת משטרה , ואחד מייעודיו הוא שיפור השירות הניתן לאזרח והנגשתו .

השירותים הניתנים לאזרח במרכז לשיטור קהילתי :

א. מתן אישורים לביטוח

ב. קבלת מציאות

ג. מילוי טופסי אבידה

ד. הפניית אזרח למשרדי התחנה או לגורמי חוץ בתאום לצורך וקבלת תלונה ראשונית מאזרחים (בעברות קלות)

ה. ייעוץ בנושאים קהילתיים : יישוב סכסוכים ברוח הגישור ,מיגון , אוכלוסיות ייחודיות (קשישים , עולים , בני נוער ,מגזר לא יהודי , חרדים וכיו"ב)

ו. מילוי טפסי ת.ד-(תאונת דרכים)

ז. גיוס מתנדבים למשמר אזרחי

תפקידי המש"ק –(מפקד שיטור קהילתי)

1. מתן שירות ,ייעוץ והכוונת התושבים בנושאי משטרה מוגדרים (פירוט השירותים ראה נספח ג) .

2. טיפול ראשוני באירועי תגובה המופנים אליו ע"י תושבים.

3. טיפול משלים לאירועי תגובה בגזרתו שאינם ניתנים לפתרון מיידי ומטרתם למנוע הישנות התופעה /הבעיה.

4. יצירת קשרי עבודה וייזום שותפויות עם גורמי קהילה /רשות ומיסודם באזורו .

5. יזום פעילות מבצעית (פשיעה , ת"ד ואחר) בשילוב משרדי התחנה ,מתנדבים וגורמי קהילה להסגת יעדיו.

6. סיוע במאבק בפשיעה ,בתאונות הדרכים ובתופעות מטרידות באזורו .

7. טיפול מועדף באוכלוסיות ייחודית .

8. הפעלת מודלים רלוונטיים בתחומי האכיפה והמניעה , בהתאם ליעדי הארגון והתחנה .

9. הפעלת מערך מתנדבים ממוקד משימות.

10. סיוע וטיפול בנעדרים בגזרתו

11. העברת הדרכות /הרצאות /פאנלים תומכי יעדי האזור /התחנה .

12. יצירת קשרי עבודה עם היחידות/ המשרדים השונים בתחנה ומחוצה לה .

13. שת"פ עם יחידות משטרה אחרות לפתרון בעיות פשיעה ולנושאים נוספים באזורו

14.רישום דוחות תנועת בדוקאים