המשרהמכרז 1/2018 - למתן שירותי ניהול תכנון פרויקט גני טל בבני-עי"ש לתב"ע עבור 1,600 יח"ד.
פרטים

 מכרז 1/2018

 

 

שם המכרז – למתן שירותי ניהול תכנון פרויקט גני טל בבני-עי"ש לתב"ע עבור 1,600 יח"ד.

 

שאלות הבהרה יש להגיש בכתב בלבד עד לתאריך 28/1/18 שעה 13:00 באמצעות דואר אלקטרוני:

 eng@bney-ayish.muni.il.

 

תשובות לשאלות הבהרה ימסרו עד לתאריך 4/2/18 שעה 13:00

 

מועד הגשה אחרון בתאריך 25/02/18 עד השעה 13:00, בתיבת המכרזים במשרדי המועצה, ברחוב הכהנים 4 בני-עי"ש.

 

סיור קבלנים בתאריך 24/1/18 בשעה 10:00 ממשרדי המועצה.

 

עלות מסמכי תנאי המכרז והמסמכים הנלווים: 500 ₪.

 

בכבוד רב,

אריה גארלה

 

ראש המועצה המקומית     בני-עי"ש

 

מייל לקורות חיים
פקס
שלוחהמרכז קהילתי