המשרהשם המכרז: מזכירת ביה"ס אופק
פרטים

שם המכרז: מזכירת ביה"ס אופק

אחוזי משרה : 80%

תיאור התפקיד יש לקבל באתר המועצה – "מכרזים וטפסים".

המשרה מאוישת ע"י מ"מ.

                                               

מכרז לתפקיד מזכירת ביה"ס אופק

היחידה: חינוך.

תואר המשרה : מזכיר בית הספר.

סוג המכרז: פנימי /חיצוני .

סוג התפקיד: התפקיד אינו מוגדר בחקיקה.

ייעוד:

ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת בית הספר ובהתאם.

להנחיות מנהל בית הספר.

תחומי אחריות:

 1. ניהול תיקי עובדי בית הספר.

2. עדכון ובקרה של מערכת השעות בבית הספר במערכת ניהול בית ספר (להלן "מנב"סנט").     

3. רישום תלמידים.

4. הכנת תעודות לתלמידי בית הספר.

5. ניהול מסמכים ודואר בית הספר. 

6. מתן מענה לפניות הקשורות לבית הספר.

7. ניהול הפעילות של מנהל בית הספר 

8. תפעול פרויקטים ייחודיים .

9. ביצוע פעולות מנהלתיות בנוגע לעזרה ראשונה הניתנת בבית הספר

תנאי סף:

 השכלה ודרישות מקצועיות: 12 שנות לימוד + תעודת בגרות מלאה.

שפות- עברית ברמה גבוהה.

יישומי מחשב- היכרות עם תוכנת ה OFFICE.

רישום פלילי- היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה 

של עברייני מין במוסדות מסויימים , תשס"א- 2001.

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

• עבודה מול גורמים רבים בתוך בית הספר ומחוצה לו.

• שירותיות.

כפיפות:

 מנהל בית הספר.

 

את קורות החיים והתעודות יש למסור במשרד מנכ"ל המועצה במעטפה סגורה, כל יום עד

 השעה 15:00, פקס 08-8598094 או בכתובת moran@bney-ayish.muni.il

מועד אחרון יום חמישי 8.2.2018 בשעה 13:00

טלפון לבירורים 08-8595113 .

 

 

 

 

בכבוד רב,

אריה גארלה

ראש המועצה המקומית

                                                                                                                       

   לחץ כאן למילוי טופס של נוהל בדיקה ומניעת ניגוד עניינים         

        לחץ כאן למילוי טופס שאלון אישי    

מייל לקורות חייםmoran@bney-ayish.muni.il
פקס
שלוחהמרכז קהילתי