המשרהמכרז קב"ט/ית מועצה ומוסדות חינוך מכרז מס' 7/2018
פרטים

היקף המשרה – 100%


תנאי שכר – העסקה בדירוג דרגה או בכפוף לאישור משרד הפנים.


תיאור התפקיד : ניהול, הכנה והפעלת מערך החרום והביטחון הרשותי עם כלל בעלי התפקידים,
ובסיוע הדדי עם רשויות שכנות ברגיעה ובחירום, תוך שיתוף פעולה עם הרשויות
השונות וכלל הכוחות הפועלים במרחב.


עיקרי התפקיד - קב"ט המועצה:


א. הכנת תכניות עבודה ואפיון צרכי חירום וביטחון ברשות בהתאמה לתקציב הרשות המקומית.
ב. ריכוז ועדת מל"ח וועדת הביטחון ברשות המקומית.
ג. ריכוז מערך משק לשעת חרום (להלן" מל"ח) ופינוי סעד חללים (להלן: פס"ח).
ד. מתאם ומרכז את מערך ההתגוננות האזרחית ברשות המקומית.
ה. הכנת מוסדות הרשות המקומית לשעת חרום.
ו. תפעול מערך האבטחה ברשות במצבי חירום.
ז. ניהול אירועי חירום.
ח. ייצוג הרשות בענייני חירום וביטחון ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים.
ט. ארגון ופעולות אבטחה של "אישיות מאוימת" ופיקוח עליהן, בתיאום עם משטרת ישראל.
י. ניהול מערך האבטחה בימי שגרה.

מוסדות חינוך:

א. קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך., היערכות למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות במוסדות.
ב. תפעול ניידות הסיור והיערכותה לאירועי חירום בשגרה במוסדות החינוך.
ג. פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסדות החינוכיים.
ד. ניהול והיערכות למצבי חירום במוסדות החינוך הפורמאליים והבלתי פורמאליים.
ה. קיום ביקורת ביטחון ואבטחה במוסדות החינוך.
ו. אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסדות החינוכיים ומחוצה להם.
ז. ניהול וביצוע הכשרות והשתלמויות לבעלי תפקידים בתחום הביטחון, הבטיחות וההיערכות
לחרום של מוסדות החינוך.

דרישות התפקיד:

השכלה: בעל תואר אקדמאי מוכר או בעל 12 שנות לימוד עם ניסיון ניהולי כמפורט להלן:- (ראו סעיף ניסיון ניהולי).

קורסים והכשרות מקצועיות:

א. ממונה החירום והביטחון יחויב לסיים בהצלחה קורס קבטי"ם של משרד הפנים לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו, עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שהוא מועסק במסגרת חוזה אישי.


ב. בנוסף- בוגר קורס קציני צה"ל או בוגר קורס קציני משטרה או גוף בטחוני אחר, או בעל ניסיון ניהולי כמפורט להלן ( ראו סעיף ניסיון ניהולי).


ג. קב"ט מוסדות חינוך- הקב"ט חייב לעבור במהלך השנתיים הראשונות לשיבוצו קורס מנהל ביטחון מקומי (מנב"ט) וקורס מנהל בטיחות מוסדות חינוך. הקורסים במימון מלא של משרד החינוך.


ניסיון מקצועי: וותק של 5 שנים בתפקידים מקצועיים בתחום החירום והביטחון.


ניסיון ניהולי : בהתאם לעמידה בדרישות ההשכלה וההכשרות המקצועיות:


• מועמד בוגר קורס קציני צה"ל או משטרה ובעל תואר אקדמי- ניסיון פיקודי/ניהולי של 2 שנים לפחות.
• מועמד בוגר קורס קציני צה"ל או משטרה בעל 12 שנות לימוד- ניסיון פיקודי/ניהולי של 4 שנים לפחות.
• מועמד שאינו בוגר קורס קצינים- ניסיון פיקודי/ניהולי של 5 שנים או שביצע קורסים והכשרות בתחום החירום והביטחון לפי קביעת הוועדה במשרד הפנים.
• כפיפות למנכ"ל.
• הנחייה מקצועית על ידי גופי הביטחון הממלכתיים השונים.


דרישות נוספות:


רישום פללי – היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון והיעדר רישום על עבירות מין.
• רישיון נהיגה בתוקף.
• בעל רישיון נשק.
• יכולת פיקוד, ניהול, שליטה והדרכה.
• עבודה בשעות לא שגרתיות.
• נסיעות במסגרת התפקיד.
• עבודה עם נציגי ביטחון מגופים שונים ברשות ומחוצה לה.
• עבודה מאומצת במצבי חירום מקומיים ולאומיים.
• יכולת מתן שירות בשגרה ובחירום.
• יישומי המחשב- הכרות עם תוכנות OFFICE.
• יבצע פעולות נוספות בהתאם לדרישות הממונה.


את קורות החיים והתעודות יש למסור במשרד מנכ"ל המועצה במעטפה סגורה, כל יום עד
השעה 15:00, פקס 08-8598094 או בכתובת moran@bney-ayish.muni.il
מועד אחרון יום חמישי 29.3.2018 עד שעה 13:00
טלפון לבירורים 08-8595113 .
* רק פניות מתאימות יענו

 

לשאלון אישי לחץ כאן

לנוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עיניינים עובדי הרשויות- המקומיות 

 

מייל לקורות חייםmoran@bney-ayish.muni.il
פקס
שלוחהמרכז קהילתי